Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Altijd intermediair tussen corporaties en gemeente

  “Het behartigen der belangen harer leden in het bijzonder en die der Volkshuisvesting in het algemeen.” Met die doelstelling werd op 23 maart 1917 door zestien Amsterdamse woningcorporaties de Federatie van Amsterdamsche Woningbouwvereenigingen opgericht.

Eerste verdieping

Tweede verdieping

 • Buurtmanagement Nederland: de privatisering van het buurtbeheer
  Wat is Buurtmanagement Nederland?


  BMN is een BV die op contractbasis leefbaarheid als kant-en-klaar pakket aanbiedt aan gemeenten en corporaties. Vooralsnog in twaalf Amsterdamse buurten, binnenkort wellicht in heel Nederland.

Kort bestek

 • Positie op woningmarkt verslechtert verder  Startersregelingen


  Verkoop vrij op naam
  Corporaties: vaak gehanteerd bij verkoop aan zittende huurders.
  De overdrachtskosten zijn bij de koopsom inbegrepen.

  Startershypotheek
  Banken: starters kunnen meer lenen doordat bijvoorbeeld de woonquote wordt toegepast op beide inkomens of ouders meetekenen.
 • Hoge verwachtingen, weinig bewijs

Interview

 • 90 jaar AFWC: interview met Duco Stadig, Gerard Anderiesen en Hans van Harten

  Ex-wethouder Duco Stadig is de echte oudgediende in het gezelschap. Hij was zeventien jaar ‘secretaris’ bij de Federatie. Stadig: “Ik kwam in 1976. Het hele federatiebureau bestond uit mevrouw Möllenkamp en meneer Sie. Ze waren gehuisvest in een voormalige winkel en in dat hokje kon ik er ook nog wel bij. Ik kwam daar als 30-jarig jongetje binnen. Vanaf 1978 mocht ik ook de brieven namens de Federatie schrijven.”

De leeskamer

 • Monitor Wonen
  Monitor Wonen
  Slaagkansenmonitor 2005
  Leefbaarheidsrapportage 2005
  Eropaf! Outreachend samenwerken in welzijn en wonen
  Langs het IJ


  Zorg Dienstverlening

Als ik ...

 • Esther Agricola
  Esther Agricola is sinds dit jaar directeur van het Amsterdamse Bureau Monumenten & Archeologie.
  Daarvoor was zij directeur van KEI, Kenniscentrum stedelijke vernieuwing

Redactioneel

 • Van IJ-boulevard naar Piet Hein kade