• Altijd intermediair tussen corporaties en gemeente
  “Het behartigen der belangen harer leden in het bijzonder en die der Volkshuisvesting in het algemeen.” Met die doelstelling werd op 23 maart 1917 door zestien Amsterdamse woningcorporaties de Federatie van Amsterdamsche Woningbouwvereenigingen opgericht.

Eerste verdieping

Tweede verdieping

 • Buurtmanagement Nederland: de privatisering van het buurtbeheer
  Wat is Buurtmanagement Nederland? BMN is een BV die op contractbasis leefbaarheid als kant-en-klaar pakket aanbiedt aan gemeenten en corporaties. Vooralsnog in twaalf Amsterdamse buurten, binnenkort wellicht in heel Nederland.

Kort bestek

 • Positie op woningmarkt verslechtert verder
  Startersregelingen Verkoop vrij op naam
  Corporaties: vaak gehanteerd bij verkoop aan zittende huurders.
  De overdrachtskosten zijn bij de koopsom inbegrepen.

  Startershypotheek

 • Hoge verwachtingen, weinig bewijs In Nederland bestaan meer voorbeelden van bewoners die al dan niet afsluitbare gemeenschappelijke buitenruimte in beheer krijgen. Vooral ontwikkelaars en gemeenten hebben hoge verwachtingen van de ‘nieuwe collectiviteit’ die zou ontstaan door het gezamenlijke beheer van bewoners.

Interview

 • 90 jaar AFWC: interview met Duco Stadig, Gerard Anderiesen en Hans van Harten
  Ex-wethouder Duco Stadig is de echte oudgediende in het gezelschap. Hij was zeventien jaar ‘secretaris’ bij de Federatie. Stadig: “Ik kwam in 1976. Het hele federatiebureau bestond uit mevrouw Möllenkamp en meneer Sie. Ze waren gehuisvest in een voormalige winkel en in dat hokje kon ik er ook nog wel bij. Ik kwam daar als 30-jarig jongetje binnen.

De leeskamer

 • Monitor Wonen

  Monitor Wonen Slaagkansenmonitor 2005 Leefbaarheidsrapportage 2005 Eropaf! Outreachend samenwerken in welzijn en wonen Langs het IJ Zorg Dienstverlening

Woonbarometer

 • Er is ineens ruimte voor tweeduizend extra woningen in Amsterdam. Wethouder Maarten van Poelgeest schrapt namelijk 1,2 miljoen vierkante meter aan geplande kantoorlocaties. Dat is nodig, omdat Amsterdam niet alleen kampt met een grote leegstand van kantoren (1 miljoen m2), maar ook nog met een enorm reservoir nieuwbouwplannen voor kantoren. Al eerder besloot de gemeente eenderde van die plannen te schrappen.

Als ik ...


 • Esther Agricola
  Esther Agricola is sinds dit jaar directeur van het Amsterdamse Bureau Monumenten & Archeologie.
  Daarvoor was zij directeur van KEI, Kenniscentrum stedelijke vernieuwing

Redactioneel

 • Van IJ-boulevard naar Piet Hein kade

  September 1992. Doodstil luistert een bomvolle Koepelzaal naar het al twee uur durende betoog van architect Rem Koolhaas. Alle kopstukken uit de lokale politiek, ambtenarij, vastgoedsector, media en actievoerend Amsterdam zijn op de lezing van de grootmeester afgekomen. Zij willen horen hoe hij de impasse rond de herontwikkeling van de IJ-oevers gaat doorbreken. Al bijna tien jaar worden plannen gemaakt voor een renaissance van de stad aan het IJ.