Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Monitor Wonen
De leeskamer
Zorg Dienstverlening

Onlangs verscheen van deze monitor de rapportage ‘Aanbod 2006’. Hierin wordt een beeld geschetst van de aantallen woningen in Amsterdam die (potentieel) geschikt zijn voor mensen met een zorgvraag of een mobiliteitsbeperking. De meting is te downloaden via www.amsterdam.nl.
In aansluiting hierop wordt binnenkort een website gelanceerd waarop de woningen en voorzieningen op adres-niveau in een digitale kaart worden getoond.

Slaagkansenmonitor 2005

De Slaagkansenmonitor 2005 geeft een beeld van de kansen die woning-zoekenden hebben op de Amsterdamse woningmarkt. De gemiddelde slaagkans is licht toegenomen ten opzichte van 2003. Woningzoekenden kwamen iets gemakkelijker aan een nieuwe woning, maar het blijft tobben. Dat geldt vooral voor de laagste inkomens, stellen met kinderen en eenoudergezinnen. De laagste slaagkans hebben grote gezinnen (5 personen of meer). Te downloaden via www.wonen.amsterdam.nl.

Leefbaarheidsrapportage 2005

Het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek (WIA 2005) van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties is uit. In het voorjaar 2006 publiceerde NUL20 al enkele belangrijke uitkomsten van dit onderzoek. Het volledige rapport is nu te downloaden vanaf www.afwc.nl. Daarin kunt u onder andere lezen in welke buurten de leefbaarheidsproblemen het ergste zijn en hoe deze ‘hotspots’ zich hebben ontwikkeld van 2001 tot 2005.

Eropaf! Outreachend samenwerken in welzijn en wonen

Marc Räkers (HVO Querido) en Carolien de Jong beschrijven in dit boek de outreachende eropaf-methode om huisuitzettingen te voorkomen. Deze in Amsterdam ontwikkelde aanpak is inmiddels geadopteerd door de landelijke overheid. Het is een praktijkboek, maar dan wel met reflectie. Bijdragen van een aantal columnisten verlevendigen de inhoud. Uitgeverij vangennep/debalie (Amsterdam).

Langs het IJ

Archictectuurtochten door gebieden aan de Zuidelijke IJoever. In deze lijvige pocket wordt een zeer compleet overzicht gegeven van de architectuur op de zuidoever. Negen architectuurroutes met foto’s en toelichtingen voeren langs zo’n 200 nieuwe en oudere projecten. Een productie van het OGA, het projectmanagementbureau Amsterdam en uitgever Valiz. Samenstelling en auteur: Sabine Lebesque.