NUL20 nr 1, maart 2002

Eerste verdieping

Staatssecretarissen, projectontwikkelaars, corporaties. Wie heeft er de laatste jaren niet publiekelijk zijn ergernis geuit over het grondbeleid van Amsterdam? Remkes betitelt de hoge grondprijzen en erfpachtopbrengsten in dit blad als ‘de eenarmige fruitautomaat van Amsterdam’. Maar kan het anders? Voor Amsterdam bepaalt de waarde van de woning de waarde van de grond. Dat lijkt vreemd, maar daarmee wijkt Amsterdam niet af van de praktijk in andere gemeenten. Het probleem is alleen dat de woningen de grond zo duur maken. De wondere wereld van de grondprijs.

Ron Tolman zal blij zijn als het weer winter wordt. Volgens de jongste planning zullen dan de laatste bulldozers en hijskranen uit Park de Meer zijn vertrokken. Zelf zal de voorzitter van de bewonersvereniging tegen die tijd al weer een maand of zes in zijn nieuwe woning zitten. De straten zijn geen modderpoelen meer en kinderen kunnen veilig spelen op de autovrije Esplanade. Anderhalf jaar later dan gepland is in december de wijk op het voormalige Ajax-terrein eindelijk af.

P-team moet heiblok weer laten knallen over de stad

Wordt er nog gebouwd in Amsterdam, en voor wie? Je kunt Het Parool niet openslaan of weer een andere deskundige of politicus luidt de noodklok. Dat er een probleem is, kan geen mens meer zijn ontgaan. Gestelde doelen voor de bouwproductie worden bij lange na niet gehaald. De oorzaken zijn inmiddels wel duidelijk, nu de oplossingen nog. De gemeente heeft alvast een ‘P-team’ geformeerd dat stagnerende projecten vlot moet trekken. De verwachtingen van het P-team zijn hoog. ‘Failure is not an option’.

Tweede verdieping

De balans van acht jaar Stadig

Acht jaar regenschap van PvdA-er Duco Stadig zijn voorbij. Dikke kans dat zijn machtige dubbele portefeuille van grondzaken én Volkshuisvesting in de nieuwe raadsperiode wordt opgesplitst. De nieuwe wethouder Volkshuisvesting moet meer rekening houden met de dynamiek van de stad en de regio betrekken bij het Amsterdamse beleid. En er moet vooral worden gebouwd, gebouwd en nog eens gebouwd. Zeven politici en beleidsmakers beoordelen de periode Stadig en spreken hun wensen uit voor de komende raadsperiode.

Derde verdieping

Nieuw tijdperk voor aloude aanschrijving
In januari is Amsterdam verrijkt met het Expertisecentrum Aanschrijvingen. Dit instituut - voorlopig een eenmanszaak van SWD-er Rob Boot - moet een knooppunt worden in een kennisnetwerk over aanschrijvingen. “En over alles wat aan aanschrijven voorafgaat’’, aldus Boot. “Want het liefst laten we het niet zover komen.’’

Interview

Interview: Gerard Anderiesen, van wetenschapper tot directeur

In de vele discussies die Gerard Anderiesen de laatste acht jaar als voorzitter van de AFWC heeft gevoerd, moet hij zich regelmatig in een parallelle wereld hebben gevoeld.

Woonbarometer

Overmaat aan betaalbare woningen neemt toe

Amsterdam heeft een lange traditie van sociale woningbouw. Daardoor zijn er veel betaalbare huurwoningen in de stad. Het deel daarvan, de zogenaamde ‘kernvoorraad+’, neemt de laatste jaren wat af. Sinds 1999 met zo’n drie procent. Oorzaken zijn het bijbouwen van koopwoningen en dure huurwoningen, het splitsen en verkopen van particuliere huurwoningen, het harmoniseren van huren bij leegkomst, en – in geringe mate – de sloop van huurwoningen en de verkoop van corporatiewoningen.

Redactioneel

Mooi moment voor een nieuw tijdschrift

Journalistiek gezien is de huidige malaise in de Amsterdamse woningproductie een buitenkansje. Want waar problemen zijn, is debat; waar schaarste is, moet worden gekozen; waar oplossingen worden gevraagd, openbaren zich tegenstrijdige visies. Wat wil je als hoofdredacteur van een tijdschrift 'over Amsterdams woonbeleid' nog meer?

Opinie

Column Johan Remkes
De opinie van Johan Remkes, Staatssecretaris VROM
De Amsterdamse woningmarkt heeft veel weg van een oude sovjetwinkel. Daar stonden lange rijen voor de deur. Binnen regeerden norse verkoopsters, die geen boodschap hadden aan hun klanten. Op de grotendeels lege schappen stonden wat spullen die door een autistische planeconomie waren uitgebraakt.

De lift

Strategie

De ligplaats is nu het grootste vraagstuk. Waar meer je een tweehonderd meter lang en zeven dekken hoog schip aan zonder gedonder met de omgeving. Met de gemeente wordt dan ook druk overlegd over een geschikte plek en het is niet de bedoeling dat het ver buiten de stad komt te liggen.
Maar zal de boot niet gaan stinken als een koelkast op een studentenflat? De Zeeuw: "Zeker niet, er komt professioneel beheer en toezicht op het schip."

Domweg gelukkig

John Jansen van Galen

Vaak vliegt de bal over de schutting op een dak van de omringende panden en dan ontpoppen die jongelui zich als ware geveltoeristen. Eveneens van gemeentewege zijn steeds hogere hekken en netten aangebracht om hen het klauteren te verhinderen. Maar die vormen slechts evenzovele nieuwe stadia in een nooit eindigende escalatie: hoe zwaarder de barrière des te groter de uitdaging om haar te overwinnen.

Forum

Forumbijdrage van Jeroen Frissen
Volgens het Tweede Convenant Verkoop mogen corporaties dit decennium 28.600 huurwoningen verkopen. Maar gaat dit ook lukken? Tussen voornemens en uitvoering staat in de Amsterdamse woningsector meestal een wereld van praktische bezwaren. Van één ding lijken alle partijen echter nu toch echt doordrongen: veel meer Amsterdammers willen een koopwoning. Het vergroten van het aandeel eigen woningbezit is daarmee een serieuze doelstelling van alle volkshuisvestingspartijen geworden. Of alle partijen zich daardoor schikken in hun nieuwe rol? Een rolopvatting verander je niet met een handtekening alleen.

Op stap

‘Binnenkort kom ik hiero langs met taart’

“Hé jongen”, roept een oudere Amsterdamse als ze Sergio Sanzana ziet. “Ik zal je wat vertellen, ik krijg vierhonderd euro terug en ook nog’es huurverlaging. Binnenkort kom ik hiero langs met taart.” Sergio werkt bij huurteam Oud-West. Hij had vastgesteld dat haar huur niet in overeenstemming was met de kwaliteit van de woning en haar geholpen de huur te verlagen. Op die manier bespaarde het team de huurders in Oud-West in vier jaar tijd zo’n 500 duizend euro aan woonlasten.