Top
Redactioneel

Mooi moment voor een nieuw tijdschrift

Journalistiek gezien is de huidige malaise in de Amsterdamse woningproductie een buitenkansje. Want waar problemen zijn, is debat; waar schaarste is, moet worden gekozen; waar oplossingen worden gevraagd, openbaren zich tegenstrijdige visies. Wat wil je als hoofdredacteur van een tijdschrift 'over Amsterdams woonbeleid' nog meer?

NUL20 is de opvolger van de VH-krant. Dat blad heeft zijn waarde bewezen als informatiebron voor de Amsterdamse volkshuisvestingprofessional. Maar de initiatiefnemers wilden meer: "een journalistiek, opiniërend tijdschrift dat zou moeten leiden tot een meer structureel debat over woonbeleid en volkshuisvesting".

Journalistiek zal het zeker worden, opiniërend ook. Maar of het tot een meer structureel debat over woonbeleid in Amsterdam leidt? We doen ons best en zullen zien. Aan debat over wonen en leefbaarheid is in ieder geval op dit moment geen gebrek in Amsterdam. Na veiligheid lijkt wonen 'topic' nummer twee geworden in Amsterdam.

Wethouder Stadig poneert veelvuldig dat er in Amsterdam teveel beleid is en te weinig uitvoering. Ik zou niet graag hebben dat iemand dat over twee jaar over de inhoud van NUL20 zegt. Dan is in ieder geval één ambitie mislukt: dat dit blad niet alleen beleid en beleidsvoornemens belicht en tegen het licht houdt, maar ook de uitvoering en het effect van het beleid.

De redactie wil een blad maken dat interessant is voor professionals, maar ook de uitstraling heeft van een opinietijdschrift. Wat je noemt 'een uitdaging'. Alleen u, de lezer, kunt beoordelen of we daarin gaan slagen.

Fred van der Molen
Hoofdredacteur