Overslaan en naar de inhoud gaan

Duizendste woning opgeleverd in Almere Nobelhorst

Image

Vandaag is de duizendste woning opgeleverd in het 'dorp' Nobelhorst, een Almeerse wijk aan de oostzijde van de A6. De ontwikkeling ervan startte in 2013 met een visionair plan waarin nieuwe bewoners via buurtcoöperaties vergaande zeggenschap zouden krijgen over de inrichting en beheer van hun 'stadsdorp'. Het idee kwam van Adri Duivesteijn. In 2008 ging de toenmalige wethouder op zoek naar een partij met het beste plan hiervoor. Ymere, in samenwerking met bouwer Dura Vermeer, kwam als winnaar uit de bus.

April 2013 werd de eerste buurtcoöperatie van Nobelhorst opgericht. Die bood driehonderd huishoudens (en ondernemers) vergaande zeggenschap over de inrichting en het beheer van hun woonomgeving. Plan was dat dit experiment op deze wijze zou worden uitgerold over alle beoogde 4.300 woningen. De  artist impressies beloofden een idyllische dorpse woonomgeving: "Hier ontmoeten de bewoners elkaar op straat en spelen de kinderen samen". Maar op dat moment was alleen de knalrode ‘Buurtschuur’ af. 

Image
De Buurtschuur in Almere Nobelhorst - juni 2013

Bijgestelde plannen

Minder dan een jaar later is het crisis. Ymere heeft zich vertild aan zijn ambities, nadat de corporatie eind 2012 al door minister Blok 'onder verscherpt toezicht' is geplaatst vanwege twijfels over de financiële solvabiliteit. Almere en Ymere hadden een contract voor de grondafname voor de eerste duizend woningen, plus nog eens 1.900 op een later moment. Ymere kan zich daaraan niet meer houden. De corporatie zegt nog wel toe de eerste duizend woningen te bouwen, maar Almere moet voor die 1.900 op zoek naar andere partijen. 

Inmiddels zijn we tien jaar en duizend woningen verder. Het huidige dorp is opgedeeld in een drietal buurtschappen met zowel koop- als huurwoningen en enige bedrijvigheid. Bij de zelfbouwkavels bestaat veel ruimte om wonen en werken te combineren. Alle bewoners dienen lid te worden van de betreffende buurtschap en bij te dragen aan gemeenschappelijke voorzieningen die dan ook voor eigen gebruik mogen worden ingezet.

Toekomst

Op dit moment is het Marktdorp in aanbouw, een nieuwe dorpskern. Groen en de natuur bepalen daar volgens de ontwikkelaars het landschap. Aan het Bos is bijna volledig opgeleverd en de volgende fases De Eilanden en Dorpshart starten binnenkort met bouw en verkoop. Dura Vermeer hoopt naast de bestaande ontwikkeling nog 410 koopwoningen te realiseren en samen met Ymere ook huurwoningen toe te voegen.

Fred van der Molen