Top
Vierde verdieping

Eerste contingent nieuwe individuele zelfbouwkavels in Amsterdam vlotjes in optie uitgegeven

Zelfbouw komt op stoom 

Er viel in de maand oktober nauwelijks aan te ontkomen: ook in Amsterdam kun je nu zelf je huis bouwen. In de hele stad stonden borden van de campagne ‘Wil je met me bouwen?’. Op vier locaties werden informatie-/kijkdagen gehouden om potentiële zelfbouwers te informeren. Op de ‘zelfbouwmarkt’ eind oktober gingen de meeste individuele kavels van de hand (in optie) en meldden velen zich aan voor een bouwgroep.

Voorstanders voor particulier opdrachtgeverschap hebben de wind in de rug nu projectontwikkelaars en corporaties hun ambities flink hebben moeten terugschroeven. Veel bouwterreinen liggen braak in afwachting van betere tijden. In Amsterdam wil het stadsbestuur een aantal van die grondposities terug in de hoop dat zelfbouwers het stokje overnemen. De eerste vier locaties met ruimte voor ruim driehonderd woningen zijn nu op de markt gebracht. De komende jaren komt nog een veelvoud ter beschikking.

Het eerste aanbod is divers. De 36 kavels op Zeeburgereiland zijn voor grondgebonden stadswoningen in een aaneengesloten gevelrij. Op de kop van de Zuidas, bij de RAI, kunnen vanaf 2013 twee bouwgroepen aan de slag. Voor een betaalbare grote kavel voor een vrijstaand huis kan men in Zuidoost terecht. En voor wie een woning met bedrijf wil bouwen, is Buiksloterham de plek. 

Zelfbouwmarkt

Locaties vinden is één ding, ze aan de man brengen is het volgende. Hoewel uit de praktijk in Almere blijkt dat zelfbouw crisisbestendiger is dan institutionele projectontwikkeling, worstelen zelfbouwers met dezelfde financiële onzekerheden en strenge hypotheekeisen. Voor veel huiseigenaren is daarbij het grootste probleem dat zij eerst hun eigen huis moeten verkopen. Goedkoop wordt het bovendien nooit in Amsterdam. Op Zeeburgereiland liggen de grondkosten rond de 1700 euro per vierkante meter, voor een erfpachtcanon van vijftig jaar. De kavelprijzen variëren van 228.873 tot 346.053 euro voor een lapje zand, waarin de achtertuin toch niet langer wordt dan 6,13 meter. Je mag wel vier hoog bouwen. Vermoedelijke totaalinvestering: 6 tot 7 ton.

Toch waren juiste deze dure kavels het eerste weg. Sommige geïnteresseerden meldden zich al dagen tevoren bij het uitgifteloket bij Strand West om de gewenste locatie veilig te stellen. Ook alle individuele kavels in Buiksloterham vonden een ‘koper’. Van de vijftien ruime kavels bleven er nog drie over aan het einde van de zelfbouwmarkt. Zo’n dertig mensen tekenden in op de reservelijst, vooral voor het Zeeburgereiland.

Er zullen ongetwijfeld nog kandidaten afvallen. De kavelkoper in spé heeft nu alleen nog maar een optie genomen en 500 euro inschrijfgeld betaald. Daarna moet er echt serieus over de financiering worden nagedacht. Voor huizenbezitters komt daar het probleem bij dat ze op een gegeven moment hun huis te koop moeten zetten. En als de zelfbouwers onvoldoende geld in kas hebben, moeten ze een bank vinden die de bouw ondertussen wil financieren. Echt serieus wordt het als de gemeente over enkele weken de erfpachtaanbieding doet. Daarna is er nog vier werken voor er getekend moet worden, anders vervalt de optie. Wie na ondertekening van de erfpachtcanon nog uitstapt, is in ieder geval de waarborgsom - gelijk aan een jaar erfpachtcanon – kwijt. Uiterlijk achttien maanden later moet de omgevingsvergunning zijn verleend en vindt de feitelijke overdracht van de bouwrijpe kavel plaats.

Groepskavels zijn er nog niet verkocht. Er hebben zich wel veel belangstellenden gemeld, onder wie veel mensen die zich bij te vormen bouwgroepen willen aansluiten. Het is nu kortom tijd voor community building. Maarten de Boer, directeur van ‘zelfbouwcorporatie’ 4Winden, kijkt met gemengde gevoelens naar de grote locatie voor bouwgroepen in de Houthavens: “Blok 0 is een ingewikkeld complex door die enorme oppervlakte en de vele eisen die gesteld worden: hoge wand met dove gevel, klimaatneutraal, inpandig parkeren. De Boer is inmiddels bezig een belangenvereniging voor zelfbouwers op te richten. “Er zijn genoeg onderwerpen om met de gemeente in gesprek te gaan.” 

 

Houthavens
http://www.blok0.nl
200 woningen voor bouwgroepen.
Grote kavels. Ruimte voor wonen en werken. Diepte 41 meter; minimale breedte 8,10 meter, te verbreden met stappen van 0,30 meter. Op elke kavel komen twee gebouwen: langs De Haparandaweg 23 tot 29 meter hoog en langs de waterkant 4 tot 14 meter hoog. Daartussen ruimte voor parkeren, collectieve voorzieningen, tuin, kantoorruimte etc. De totale lengte van Blok 0 is 170 meter. Er hebben zich 21 groepen aangemeld voor circa 200 woningen.

 

Buiksloterham (Noord)
http://www.noordwaarts.nl/projecten/buiksloterham/zelfbouw/
18 individuele kavels; 6 kavels voor bouwgroepen voor circa 90 woningen.
In dit gebied mag gewoond en gewerkt worden. Zeer geschikt voor woning met bedrijfsruimte. Kavels van 120 tot 145 m2; maximale bouwhoogte drie verdiepingen. Kavelprijzen van 88.000 tot 105.000 euro (zo’n 720 euro per vierkante meter). Alle individuele kavels zijn uitgegeven. Voor cpo-kavels hebben zich 9 bouwgroepen ingeschreven

 

Zeeburgereiland
http://www.zeeburgereiland.nl
36 kavels van 130 tot 212 m2
Stadswoningen, welstandsvrij; breedte van 5,4 tot 7,2 meter. Geschakelde woningen, gevels starten 5 meter vanaf de weg. Parkeren op eigen kavel. Diepte bouwkavel is 10-13 meter. Achtertuin is maximaal 6,13 meter. Er mag tot 4-hoog worden gebouwd. Kavelprijzen variëren van 228.873 tot 346.053 euro. Op alle woningen is een optie genomen.

 

’s-Gravendijk, Zuidoost
http://www.droomzone.nl
15 kavels voor vrijstaande woningen.
Woonoppervlak van 161 tot 260 m2, verdeeld over maximaal drie woonlagen; parkeerruimte naast de woning. Geen bedrijfsruimte. Billijke kavelprijzen vanaf zo’n 465 euro per m2. Kavelprijzen van 128.520 (260 m2) tot 190.400 euro (456 m2) op. Deel van het kaveloppervlak mag worden bebouwd. Optie genomen op 12 van de 15  kavels.

 

Kop Zuidas (Zuid)
Ruimte voor 2 cpo-projecten. 5 bouwgroepen hebben zich ingeschreven voor 60 woningen
Fred van der Molen