Overslaan en naar de inhoud gaan
Kamermoties leiden tot van aanpassingen, veelal ten gunste van de huurder
Wijzigingen huurbeleid 2021 en 2022

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

 

Meer gezinnen krijgen toegang tot sociale huursector

Er komen gedifferentieerde inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen voor corporaties. De inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens gaat vanaf 2022 omhoog van 40.024 euro naar 44.196 euro (prijspeil 2021). Vooralsnog is deze aanpassing tijdelijk, voor drie jaar. De inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens blijft 40.024 euro (prijspeil 2021).
Ingangsdatum: 01-01-2022

Veel lagere inkomens krijgen eenmalige huurverlaging

Woningcorporaties verlagen eenmalig de huur voor huishoudens met een laag inkomen en een relatief dure sociale huurwoning. Dit betekent dat naar schatting 260.000 huurders recht krijgen op een huurverlaging van gemiddeld 40 euro per maand.
Ingangsdatum 1 januari 2021

Huurder in financiële problemen krijgt betere argumenten voor tijdelijke huurkorting

Verhuurders en huurders kunnen een tijdelijke huurkorting afspreken, bijvoorbeeld als het inkomen van de huurder is gedaald. Pas als de huurkorting langer duurt dan drie jaar, wordt de lagere huur permanent. Een verhuurder kan dus zonder blijvende verplichtingen een huurder de tijd gunnen een oplossing te zoeken voor gerezen financiële problemen. 
Ingangsdatum: 1 april 2021

Sociale huren gaan dit jaar niet omhoog 

De jaarlijkse huurverhoging in de gereguleerde huursector is dit jaar 0 procent. Deze huren mogen vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 niet worden verhoogd.
Ingangsdatum: 01-07-2021 

De huren in de vrije sector worden komende jaren getemperd

In de vrije sector wordt de jaarlijkse huurstijging voor een periode van drie jaar beperkt tot inflatie + 1%-punt. Bij nieuwe verhuringen geldt deze beperking niet.
Ingangsdatum: 2021

Huren van 'scheefhuurders' kunnen sneller omhoog 

De inkomensafhankelijke huurverhoging in de gereguleerde sector wordt uitgebreid. Nu geldt als maximale huurverhoging het inflatiepercentage + 4%-punt. Maar verhuurders kunnen straks huurders met een hoger inkomen ook een verhoging met een vast bedrag geven, afhankelijk van hun inkomen. De maximale huurprijsgrens op basis van het  woningwaarderingsstelsel mag daarbij niet worden overschreden. Het gaat om een verhoging met 50 of 100 euro: 

Huishouden Hoge middeninkomens Hoge inkomens
Eenpersoons €47.077 – €55.500 Hoger dan € 55.500
Meerpersoons €54.196 – €74.000 Hoger dan €74.000
     
Huurverhoging Maximaal €50 Maximaal €100

Ingangsdatum: 01-07-2022 (de inkomensgrenzen worden per 1 januari geïndexeerd)
 

Hele lage huren mogen voortaan met 25 euro worden verhoogd 

Verhuurders kunnen woninghuren onder de 300 euro straks sneller laten stijgen, met huursprongen van maximaal 25 euro, althans voorzover het puntenstelsel dat toelaat. Deze verhoging telt wel mee voor de jaarlijkse maximale huursomverhoging per corporatie.
Ingangsdatum: 01-07-2022

Rem op liberaliseren huurwoningen 

Sinds de WOZ onderdeel is van het Woningwaarderingssysteem WWS kunnen veel meer woningen worden geliberaliseerd. Nog extra omdat na de invoering in 2015 de huizenprijzen explosief stegen. Daardoor kan in populaire steden bijna elke huurwoning naar de vrije sector worden getild. Het aandeel van de WOZ-waarde in het puntentotaal wordt nu gemaximeerd op 33 procent. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State.
Ingangsdatum nog onbekend

Bent u huurder en duizelt het u?

De Woonbond heeft een online check waarmee u kunt controleren waar u recht op hebt en of de gevraagde huurverhoging wel klopt.

Fred van der Molen