Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
De rekenkamer
WIA 2017: buurttevredenheid
Vier opvallende buurten

Amsterdammers geven gemiddeld het rapportcijfer 7,5 voor hun buurt. Maar een gemiddelde zegt niet alles. Flink wat wijken in Noord, Zuidoost en met name Nieuw-West zitten onder het gemiddelde, terwijl de meeste wijken in Oost, Zuid en Centrum hoog scoren. En dan zijn er nog de uitschieters. Hier vier buurten met opvallende resultaten. 

Deze buurtbeschrijvingen horen bij het hoofdartikel:
'Amsterdammer geeft zijn buurt een dikke voldoende' 

Sterkste daler: -0,4
Weteringschansbuurt: overlast door Leidseplein.

Een gemiddelde scholier zou tekenen voor een 7,9 als rapportcijfer, maar als je een 8,3 voor buurttevredenheid gewend bent, is het toch wel even slikken. Daarbij is de verwachte ontwikkeling van de buurt in twee jaar nog eens met 0,8 punt gedaald naar (afgerond) 6,8. Boudewijn Oranje (D66), voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, herkent de geconstateerde achteruitgang in leefbaarheid in de Weteringschansbuurt. De buurt heeft te maken met ontwikkelingen die ook elders in de binnenstad spelen: “Toegenomen vakantieverhuur in verschillende vormen en een woningmarkt die letterlijk en figuurlijk exclusiever is geworden: veel mensen kunnen hier niet meer terecht. En ook het winkelbestand verandert snel.”

“Daarbij komt dat de Weteringschansbuurt veel overlast ondervindt van het Leidseplein. Vooral van taxi’s die veel toeteren en rondjes rijden door de buurt om mensen op te pikken. Daar zullen we iets aan moeten doen.” De buurt scoort een 5,8 (was 6,2 in 2015) op ‘overlast van andere groepen’.
“Wat betreft de overlast door vervuiling (van 6,5 naar 6,0, red.) zagen wij vorig voorjaar en eerder al, mede aan de hand van de Amsterdam City Index, dat het uit de klauwen liep. Het beschikbare geld was door bezuinigingen ontoereikend voor de opgave. Dat hebben we afgelopen zomer aangepast. De resultaten van die nieuwe aanpak zijn helaas nog niet zichtbaar in deze editie van de Leefbaarheidsmonitor. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat in de volgende wel het geval zijn.”
Volgens Meijer is op een klein stukje in de buurt heel veel gebeurd en werpt dat vruchten af. “Het is een prettige woonbuurt voor gezinnen geworden met alle voorzieningen op loopafstand.” Het zou niet onlogisch zijn dat de waardering juist rond het Makassarplein het hoogste ligt; ten zuiden van de Insulindeweg aan het Sumatraplantsoen is Eigen Haard namelijk nog bezig een groot woningblok te slopen dat vervangen wordt door nieuwbouw. [JvdT]


Sterkste daler: -0,4
Venserpolder: “Eindeloze strijd tegen het dumpen van afval”.

Venserpolder in Zuidoost is de afgelopen twee jaar gezakt in de buurttevredenheidsmonitor. De buurttevredenheidsscore daalde met maar liefst 0,4 naar een 6,6. Bewoners zijn zich minder veilig gaan voelen en ergeren zich steeds meer aan rondslingerend afval. Ook wat betreft ‘overlast van andere groepen’ scoort de buurt slechter. Een lichtpuntje is de hogere waardering van het onderhoud aan stoepen en straten.

Thea van Hulst is sinds vijf jaar wijkbeheerder in onder meer Venserpolder voor woningstichting Eigen Haard. Ook zij hoort steeds meer klachten uit de buurt over vervuiling van de openbare ruimte. “Het is een eindeloze strijd. De vuilniswagen voor het grofvuil is de hoek nog niet om of er staat weer een halve inboedel op de stoep. We hebben overal in trappenhuizen en liften een overzicht opgehangen van de dagen dat het grofvuil wordt opgehaald. Helaas houden veel mensen zich daar niet aan. Ik denk dat er bovendien vaak afval wordt gedumpt door mensen van buiten de buurt.”
Van Hulst en haar collega spreken mensen soms aan op hun gedrag maar dat zouden de bewoners onderling ook vaker moeten doen. “Veel mensen zijn van goede wil, maar durven elkaar zelden aan te spreken op ongewenst gedrag. En dat gebeurt bijvoorbeeld ook niet wanneer een vreemde met iemand meeloopt door de afgesloten toegangsdeur.” Door bezuinigingen is er volgens Van Hulst bovendien een tekort aan handhavers.
Van Hulst kan niet direct een verklaring geven voor het verhoogde gevoel van onveiligheid. “Er wonen veel kwetsbare mensen in de wijk en aan de andere kant zijn er veel woningen verkocht aan particulieren die vervolgens worden verhuurd aan mensen die geen binding met de wijk hebben. Dat is slecht voor de leefbaarheid en de onderlinge band tussen bewoners.” [JvV]


Sterkste stijger: +0,5
Tevredenheid Overtoomse Veld blijft stijgen.

Was Overtoomse Veld in 2009 nog de buurt met de laagste score in de tevredenheidsmonitor; nu zit deze wijk in Nieuw-West na alle ongemak van een grootschalige sloop/nieuwbouwoperatie onmiskenbaar in de lift. Veel mensen wonen nu in gerenoveerde of nieuwbouwwoningen en er is meer variatie gekomen in het woningaanbod en dus in de bewonerspopulatie. Dat heeft zeker een grote bijdrage geleverd aan de tevredenheid van de bewoners meent wijkbeheerder van Eigen Haard, Huseyin Sahin. Maar ook andere aspecten spelen volgens hem een rol.
Sahin: “Er is een betere samenwerking gekomen tussen wijkbeheer, politie en stadsdeel, zodat problemen beter en sneller worden aangepakt. Er is bovendien een kerngroep van bewoners opgericht die straks net als het wijkbeheer de ogen en oren van de wijk worden. Verder staat er een grote schoonmaakactie op het programma. Bewustwording is erg belangrijk en inmiddels zijn steeds meer bewoners betrokken en actief in de buurt.”
Overtoomse Veld kwam nogal eens negatief in het nieuws. Zo zijn er relatief vaak roofovervallen en werd vorig jaar een fietsenmaker op klaarlichte dag in zijn zaak vermoord. Inmiddels is er cameratoezicht op strategische plaatsen. Sahin: “Dat zal zeker helpen. Maar wat bewoners vooral heel prettig vinden is de duidelijke aanwezigheid van een wijkagent, die – soms samen met wijkbeheer – zijn dagelijkse rondes loopt. En ik zie ook vooruitgang bij veel jongeren. Vooral zij die ooit werden aangesteld als portiekportier en daardoor een zekere verantwoordelijkheid kregen, doen het goed. Al met al ben ik heel positief over de toekomst van Overtoomse Veld en zijn bewoners.” [JvV]


Sterkste stijger: +0,6
Erasmuspark: “Dat hadden we 15 jaar geleden niet gedacht”.

“Daar ben ik echt heel blij mee”, aldus Jeroen van Berkel, PvdA-lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel West. “Dat hadden we 15 jaar geleden niet gedacht. Spectaculair.” Erasmuspark in Bos en Lommer is de grootste stijger in de Leefbaarheidsmonitor van 2017. Het tevredenheidscijfer ging er naar 7,6, een toename van 0,6 punt vergeleken met 2015. En ten opzichte van 2005 is zelfs sprake van een stijging met 1,3 punt. Het ‘oordeel over de betrokkenheid van de buurtbewoners bij de buurt’ steeg me een halve punt steeg en het veiligheidsgevoel ’s avonds is ook sterk toegenomen (+0,6).
Van Berkel: “Het gebied heeft twee grote pluspunten: de bewoners zelf en de ambtenaren die er werken. De bewoners zijn heel betrokken, bijvoorbeeld bij de herinrichting van een schoolplein. Een tweede groep bewoners heeft zelf het initiatief genomen om, met ondersteuning van het stadsdeel, de buurt groener en schoner te maken. En een derde groep, meest jonge ouders, is actief rond de speeltuin en kinderboerderij in het Wachterliedplantsoen. Dit zijn ontwikkelingen van de laatste twee jaar.”
De netwerken in de buurt zijn verstevigd, ook met behulp van sociale media, legt Van Berkel uit. “De trekkers zijn over het algemeen wel de hoger opgeleiden, maar verder zijn het heel gemengde groepen, jong en oud, autochtone en nieuwe Nederlanders. Al langer bestaat het jaarlijkse 1001 Nacht-festival in het Erasmuspark, georganiseerd door vier buurtmoeders van diverse komaf die daarmee hun cultuur laten zien.”
“Daarbij hebben we ambtenaren als gebiedsmakelaar Chantal Buitenhuis die dergelijke initiatieven heel goed ondersteunen.”
Zie voor 1001 Nacht-festival: https://vimeo.com/186417659 [JvdT]


Zie ook andere artikelen over WiA 2017 - Leefbaarheid:
'Amsterdammer geeft zijn buurt een dikke voldoende'
Woonbarometer - Hoe leefbaar is Amsterdam 

Teksten: Janna van Veen of  Johan van der Tol