Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Vier MRA-gemeenten dienen subsidieaanvraag in
Volkshuisvestingsfonds tweemaal overtekend

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting wordt rond de zomer bekend welke projecten een bijdrage krijgen.

Brandarisflat - Peldersveld, Zaandam

Het Volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro is vooralsnog eenmalig. Burgemeesters van vijftien grote steden hebben echter een oproep gedaan voor een structureel, langjarig investeringsprogramma in de zestien meest kwetsbare stedelijke gebieden. Zij vragen om ten minste 500 miljoen euro per jaar, waarvan 400 miljoen voor de zestien gebieden en 100 miljoen voor overige kwetsbare wijken. Tot die steden horen Amsterdam, Zaanstad en Lelystad uit de Metropoolregio Amsterdam. Naast deze drie gemeenten heeft ook Haarlem een bijdrage aangevraagd bij het fonds.

Amsterdam

De gemeente Amsterdam vraagt een bijdrage van 85 miljoen euro voor langjarige investeringen in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. De bijdrage is bedoeld voor een investering in renovatie en verduurzaming van koop- en huurwoningen en voor het verbeteren van de openbare ruimte. 
Voor Nieuw-West vraagt de gemeente 35 miljoen euro en voor Zuidoost 50 miljoen euro. “In die stadsdelen is de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving de afgelopen jaren achtergebleven”, aldus de gemeente. “We hebben het geld uit het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk nodig om langdurige investeringen te kunnen doen.” Bedoeling is het geld te gebruiken voor het verduurzamen van 5.300 huur- en koopwoningen. Ook zal ruim dertig miljoen beschikbaar komen voor verbetering en uitbreiding van de openbare ruimte.
Amsterdam heeft voor Zuidoost al een Masterplan opgesteld. Voor Nieuw-West is zo’n plan in de maak. Mocht de bijdrage worden toegekend, dan zal de gemeente zelf 36 miljoen euro op tafel leggen.

Zaanstad

De gemeente Zaanstad heeft steun gevraagd voor Zaandam Oost, te weten de vijf wijken: Zaandam Zuid, Poelenburg, Peldersveld/Hoornseveld, Rosmolenwijk en Kogerveldwijk. Als het geld wordt toegekend, dan kan Zaanstad niet alleen 1.500 corporatiewoningen en 850 particuliere woningen versneld verbeteren, maar ook investeren in verbetering van de leefbaarheid, extra bomen en de veiligheid in het gebied. “Bij een mogelijke toekenning van onze aanvraag kunnen we een flinke investering doen in het fysieke domein, zoals in de bestaande woningvoorraad, in de openbare ruimte en in ontmoetingsplekken. Dit zal direct voelbaar zijn voor de bewoners", aldus wethouder Mutluer van Wonen.

Lelystad

Lelystad heeft een aanvraag ingediend van 39 miljoen euro. Lelystad Oost was één van de 'prioriteitswijken' die het ministerie eerder had geselecteerd. De bijdrage wordt aangevraagd om de renovatie en verduurzaming van 750 woningen mogelijk te maken, de eenzijdige woningvoorraad te doorbreken en de openbare ruimte aan te pakken. Het verbeterprogramma omvat de sloop van 64 eengezinswoningen en de nieuwbouw van 90 appartementen.

Haarlem

Haarlem heeft een aanvraag ingediend bij het Volkshuisvestingsfonds hoewel de stad geen wijken heeft die eerder in het lijstje 'prioriteitswijken' van minister Ollongren stonden. Haarlem doet niettemin een poging: "We hebben een aanvraag ingediend voor wijken met achterstand waar we met planvoorbereiding bezig zijn, maar aanlopen tegen een aantal financiële knelpunten", aldus de woordvoerder van wethouder Meijs. Het gaat om 17 miljoen voor de verbetering van twee wijken in Schalkwijk (Waddenbuurt/Molenwijk-Noord en Meerwijk) en de wijk Rozenprieel. 
In de Waddenbuurt staat een sloop/nieuwbouwprogramma op de rol. Een rijksbijdrage zou volgens de wethouder een integrale gebiedsontwikkeling mogelijk maken in plaats van sec nieuwe woningen terugbouwen op de kavels van de te slopen woningen.
Meerwijk is een wijk met veel corporatiebezit waar op diverse punten sprake is van achterstanden. Het is ook een wijk waar de gemeente een warmtenet wil aanleggen. Een extra rijksbijdrage zou onder andere worden ingezet om corporaties en particuliere eigenaren financieel te ondersteunen bij het gasloos maken en isoleren van hun woningen. 
In het Rozenprieel, een wijk dicht tegen het centrum, is Ymere bezig met renovatie van woningen. Als de aanvraag wordt toegekend kan Ymere een aantal renovaties eerder uitvoeren.