Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Maar nog ver onder markthuren
Huurprijzen sociale sector stijgen flink

Stijging huurprijzen sociale sector (WoningNet) Grafiek

Bron: WoningNet, bewerking AFWC. Betreft het aanbod via WoningNet. Vrije sectorverhuur, studentenwoningen en directe bemiddelingen buiten WoningNet om en aftoppingen bij toewijzing zijn er niet in verwerkt.

De aanvangshuren in Amsterdam stijgen in snel tempo. De blauwe staven geven de gemiddelde huren aan die zittende bewoners van sociale huurwoningen betalen. Die zijn relatief laag. De gemiddelde huur in Amsterdam was begin 2012 419 euro. De oranje staven zijn de huren die bij mutatie werden gerekend vóór de invoering van de Donnerpunten op 1 oktober 2011. De groene staven zijn de gemiddelde nieuwe huren van woningen die zijn vrijgekomen na invoering van de Donnerpunten. De paarse geven de nieuwe maximale huren die in het regeerakkoord worden voorgesteld. Als grondslag voor de maximale huur wordt het  huidige puntenstelsel vervangen door een grenswaarde die is gebaseerd op 4,5 procent van de woz-waarde.
De percentages in de groene staven geven de verschillen weer tussen de aanvangshuren voor en na de invoering van de Donnerpunten. Die in de paarse de verschillen tussen de markthuur en de Donnerhuur.

 

In gewilde gebieden zoals West en Centrum zijn de aanvangshuren flink gestegen na de introductie van de Donnerpunten. Maar ze liggen nog ver van de markthuur (=4,5% woz-waarde). In Noord en Zuidoost zijn de nieuwe huren relatief minder sterk omhooggegaan, maar komen ze dicht in de buurt van de markthuur.
Overigens liggen de gemiddelde huurprijzen bij mutatie na invoering van de Donnerpunten waarschijnlijk iets lager dan de grafiek weergeeft. Directe bemiddelingen, waarbij vaak een afgetopte huurprijs wordt gerekend, zijn niet meegenomen. Daarbij gaat het hier om aanbod op WoningNet, niet om daadwerkelijke verhuringen. Aftoppingen bij toewijzing zijn er niet in verwerkt.

Johan van der Tol