Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Lokale Monitor Wonen
Scheefhuren is geen grootstedelijk fenomeen

In de periferie van Amsterdam wonen relatief meer goedkope scheefwoners dan in de hoofdstad zelf. De kroon spant Oostzaan, maar ook in Landsmeer en Ouder-Amstel woont meer dan een kwart van de corporatiehuurders scheef. Omgekeerd wonen heel veel Almeerse huurders veel te duur gezien hun inkomen. Anders dan vaak gedacht, loopt het aandeel scheefwoners in Amsterdam redelijk in de pas met het landelijke gemiddelde.

Er zijn bovendien meer Amsterdamse corporatiehuurders die te veel huur betalen in relatie tot hun inkomen (17,9%), dan huurders die goedkoop scheefwonen (14,6%).

Deze cijfers zijn te vinden in de nieuwe Lokale Monitor Wonen die Aedes, Woonbond en de Nederlandse gemeenten gezamenlijk ontwikkelden. De monitor is onderdeel van het VNG-initiatief Waarstaatjegemeente.
Voor het eerst zijn per regio, per gemeente en soms zelfs per wijk cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in één overzicht te bekijken. Dit jaar beperkt de Lokale Monitor Wonen zich nog grotendeels tot corporatiewoningen en -huurders. De komende jaren wordt de Monitor uitgebreid met gegevens over particuliere huurwoningen, koopwoningen en wonen met zorg en begeleiding. De cijfers zijn grotendeels uit begin 2014 en dus wel enigszins gedateerd.

Uit de cijfers blijkt dat scheefwonen, in tegenstelling tot de beeldvorming, niet zozeer een grootstedelijk probleem is. Binnen Amsterdam wonen de meeste goedkope scheefwoners in de stadsdelen Centrum en Zuid en de minste in Zuidoost. In Amsterdam wonen meer Amsterdamse huurders eigenlijk te duur (17,9%) dan te goedkoop (14,6) gelet op hun inkomen. Het aandeel dure scheefwoners is hoger dan het landelijk gemiddelde (15%); relatief de meeste van deze ‘dure scheefwoners’ wonen in Zuidoost, Nieuw-West en Noord.
Bijna 72 procent van de Nederlandse corporatiehuurders heeft een woning die past bij hun inkomen.

Wanneer woon je scheef?

Zoals alles is scheefwonen een kwestie van definitie. Wat opvalt is dat de opstellers van de monitor niet de EU-inkomensgrens hebben genomen maar enkele duizenden euro’s hoger: een goedkope scheefwoner is een huishouden met een gezamenlijk inkomen hoger dan 38.690 euro en een huur onder de liberalisatiegrens (was €670 in 2014). Een dure scheefwoner is volgens de monitor een huishouden dat recht heeft op huurtoeslag met een huur boven de aftoppingsgrens (was €597).

Huurprijzen

Van de huurwoningen van corporaties heeft 11 procent een huurprijs onder 410 euro. Achtenvijftig procent van de woningen heeft een huurprijs tussen 410 en 629 euro. Vijfentwintig procent heeft een huurprijs tussen 629 en 711 euro. Het gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden was in 2014 in Nederland 35.400 euro. Bij huishoudens in een huurwoning van een corporatie was dat 22.600 euro.
De gemiddelde netto huurquote (= huur verminderd met huurtoeslag als percentage van het inkomen) voor huurders in corporatiewoningen is 23 procent. De gemiddelde netto woonquote (= huur verminderd met huurtoeslag plus de kosten voor energie en lokale belastingen als percentage van het inkomen) is 32 procent. Vijf procent van de huurders heeft een netto huurquote hoger dan 35 procent. Dat komt het meest voor bij huurders jonger dan 25 jaar (25 procent) en bij eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd (25 procent).

 

Informatie:  www.waarstaatjegemeente.nl

Fred van der Molen