Prijsvraag voor jonge architecten met vijf Amsterdamse opgaves
Prijswinnende ontwerpen Europan tentoongesteld

De prijswinnende ontwerpen van de architectuurwedstrijd Europan worden vanaf donderdag 7 maart tentoongesteld in de gemeentelijke locatie Stadstimmertuin 4. Het gaat om ontwerpvisies voor vijf locaties in Amsterdam. Elke winnaar ontvangt 12.000 euro en zicht op een vervolgopdracht. De locaties zijn de Papaverdriehoek (Noord), H-Buurt (Zuidoost), Piarcoplein (Nieuw-West), Transformatorweg (West) en de Sluisbuurt (Oost).

Bij Europan worden jonge (tot 40 jaar) architecten en andere ruimtelijke ontwerpers uitgedaagd om innovatieve oplossingen voor complexe, stedelijke vraagstukken te vinden. De Europese architectuurwedstrijd bestaat al lange tijd, maar de klad was er - althans in Nederland - ingekomen. Oude prijswinnaars in Nederland, wier carrière mede dankzij deze prijsvraag op stoom kwam, zetten hun schouders onder een doorstart. Het is de intentie dat de winnaars betrokken blijven bij de verdere planontwikkeling van het gebied. Amsterdam sponsorde deze keer de Nederlandse inbreng bij Europan. "Maar we krijgen er veel voor terug", stelt Sabine Lebesque, namens de gemeente Amsterdam betrokken bij de organisatie. "Behalve de winnaars en runners-up waarmee we verder aan de slag gaan, is er een snoepdoos vol ideeën waar we uit kunnen pakken wat ons bevalt."
 
Bij deze veertiende editie was als thema gekozen 'de productieve stad' - de stad waar naast wonen en ontspanning ook plaats blijft voor werk. Alle vijf Nederlandse ontwerpopgaven lagen in Amsterdam - variërend van een verouderd bedrijventerrein tot de achterkant van een stationsplein.

Papaverdriehoek

Bij de Papaverdriehoek in Buiksloterham was de opdracht om een ontwikkelstrategie te formuleren hoe het bestaande industriegebied gefaseerd kan worden omgevormd tot een aantrekkelijk woonwerkgebied. De winnaar is Makers Neighboorhood, die in het ontwerp het bestaande De Ceuvel een plek geeft. De jury is gecharmeerd van het flexibele hoogstedelijke ontwerp met veel pleintjes en grote variaties in bouwhoogtes. 

Piarcoplein

Bij het Piarcoplein was de opgave een aantrekkelijke verblijfs- en gebruiksruimte te creëren onder de spoor- en metrobanen bij station Sloterdijk. Het winnende ontwerp is van een collectief met de naam Undergrowth. De jury roemt de keuze om er voor alles een duidelijk plein van te maken, met bebouwing onder de spoorbanen: dit plan kan direct worden uitgevoerd, zonder dat eventuele latere ontwikkelingen worden geblokkeerd.  
 

Sluisbuurt

Bij de prijsvraag voor de Sluisbuurt was de opgave 'guidelines' te bedenken die tot prettige en levendige publieke ruimtes leiden in een buurt met hoge woontorens. Volgens de jury heeft de winnaar Top Spin sterke ideeën voor de plinten en door gebruik te maken van 'superstructures' en 'guest structures' wordt een optimale flexibiliteit voorgesteld.
 

H-Buurt

Bij de prijsvraag voor de H-buurt in Zuidoost was de opgave de monofunctionele buurt in Zuidoost een stedenbouwbouwkundige oppepper te geven waarin ook zou worden voorzien in werkgelegenheid voor laagopgeleide wijkbewoners. De jury was onder de indruk hoe alle 23 inzenders waren omgegaan met de 'genius loci'. Foam of Production kwam met het winnende concept, met een goed gedefinieerde collectieve ruimte in het midden, aldus de jury.  

Transformatorweg

De prijsvraag voor de Transformatorweg tenslotte werd gewonnen door Media Sloboda. De opgave was hoe de gebouwenverzameling van het Mediacollege aldaar op zo'n manier zou kunnen worden herschapen dat het zou bijdragen aan de levendigheid in het gebied en het aanvullende programma met woningbouw een startpunt vormt voor de toekomstige verstedelijking van het bedrijventerrein.  
 
De inzendingen zijn tijdens kantooruren te zien tot en met 22 maart, Stadstimmertuin 4. 
 
 
Fred van der Molen
Thema