Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Derde verdieping
Noordelijke IJ-oever

De herontwikkeling van de Noordelijke IJ-oever is veruit het grootste project in Amsterdam-Noord. Het valt uiteen in drie deelgebieden: van west naar oost zijn dit het Cornelis Douwesterrein, de NDSM-werf en de Buiksloterham met daarop het Shell-terrein.
Op het Cornelis Douwesterrein wordt al volop gebouwd. In 2005 moet hier circa 43 hectare aan moderne bedrijfsterreinen tot stand zijn gekomen. Sommige deelgebieden zijn al bijna klaar. In andere moeten er nog kanalen worden gedempt en is de grond nog niet bouwrijp gemaakt. Het stadsdeel wil op een deel van het terrein extra aandacht besteden aan milieuthema’s als energie- en waterbesparing, duurzaam bouwen en bedrijfsvervoer. Ook wordt gestreefd naar een flexibel, gemengd en intensief ruimtegebruik.
De vernieuwing van de NDSM-werf is opgesplitst in drie delen: Werf Oost, Zuid en Noord. Werf Oost, het grootste deelgebied, wordt omgebouwd tot een gemengd stedelijk milieu met ruimte voor wonen, werken en cultuur. Bij dit project wordt niet gewerkt met een concreet eindbeeld, maar zal het gebied stap voor stap veranderen. Op dit moment wordt de voormalige scheepshal door stichting Kinetisch Noord omgebouwd tot culturele broedplaats met theaters, ateliers, horeca en een indoorskatebaan.
Op Werf Zuid komt circa 220 duizend vierkante meter aan bedrijfsgebouwen. Het 270 meter lange kraanspoor wordt er binnenkort spectaculair verbouwd tot kantoorruimte.
Op Werf Noord krijgt de bestaande bedrijfsstrook in de toekomst een vergelijkbaar niveau als op Werf Zuid.

Voordat Shell besloot op de zuidpunt van de Buiksloterham een nieuw researchcentrum te bouwen, waren er al plannen om het hele gebied ingrijpend op te knappen. De infrastructuur zou worden verbeterd, enkele bedrijven moesten worden verplaatst en er was ruimte voor nieuwe ontwikkelingen als extra bedrijfsverzamelgebouwen, een nautisch kwartier en een kunstcentrum. Na de aankondiging van de oliemaatschappij om het overgrote deel van haar grond af te stoten, werden de ambities verhoogd. Door het wegvallen van hindercontouren konden er ook woningen langs de noordelijke IJ-oever komen. Stedenbouwkundige Riek Bakker – bekend van de Rotterdamse Kop van Zuid – maakte een plan voor het gebied dat vorig jaar door alle partijen werd aanvaard. Op het Shell-terrein en de Sixhaven is daarbij plaats ingeruimd voor tweeduizend woningen en 200 duizend vierkante meter aan kantoren, bedrijven en voorzieningen inclusief het nieuwe researchcentrum. Slechts een deel van de bestaande gebouwen kan daarbij overeind blijven en een nieuwe functie krijgen zoals de bekende Overhoekstoren. Voor het Tolhuisterrein wordt gedacht aan cultureel-maatschappelijke functies. Nieuwe bruggen, een verlengde Tolhuislaan en een aftakking van de Noord-Zuidlijn richting Zaandstad moeten uiteindelijk voor een goede ontsluiting van het gebied zorgen. Inmiddels heeft Amsterdam met ING en Shell een principe-overeenkomst gesloten over de aankoop en ontwikkeling van het terrein. Als in 2006 de eerste paal de grond ingaat, moet de herstructurering in de andere delen van de Buiksloterham zijn afgerond.