Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Nieuw: Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels

De Amsterdamse corporatiehuurders worden voortaan in overleggen met gemeente en corporaties vertegenwoordigd door de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels. Bij de FAH zijn aangesloten de huurderskoepels van De Key, Ymere, Stadgenoot, Rochdale, Eigen Haard en de Alliantie. Men staat open voor aansluiting van Duwoners, de vertegenwoordiger van huurders van studentenhuisvester DUWO. De officiële oprichting was medio februari een feit.

 

Het nieuwe FAH-bestuur. Staand vlnr:  Helmie Bijleveld,  Boudewijn Rückert , Frank Vreugd, Bob Soer, Nelleke Lindhout, André Kroon; Zittend:  Cees Fenenga, Eva Visser

Een huurderskoepel bundelt de belangen van alle huurders en huurderscommissies bij één verhuurder, veelal een woningcorporatie. Na het uiteenspatten van de Huurdersvereniging Amsterdam, een breder verband van huurderskoepels en allerlei wijkgebonden huurdersverenigingen, hebben de huurderskoepels begin 2018 onderling de samenwerking gezocht. Voorzitter Eva Visser: “Volgens de nieuwe Woningwet is de huurderskoepel de wettelijke vertegenwoordiger van de huurders bij het maken van prestatieafspraken met gemeenten en corporaties. Wij vinden het dan ook helder om na het uiteenvallen van de Huurdersvereniging Amsterdam die verantwoordelijkheid op ons te nemen.” En wat is logischer om dan net als de corporaties ook in federatieverband samen te werken.
 
De FAH is dan ook de gesprekspartner van gemeente en corporaties bij het tot stand komen van de nieuwe prestatieafspraken. De inleidende besprekingen zijn daarvoor al gestart. Uiterlijk 1 juli komen de corporaties met een gezamenlijk bod.
Het bestuur van de FAH heeft de intentie alle gesprekstafels op het gebied van Wonen vanuit het eigen bestuur te bemensen. Dat zal een hele uitdaging worden voor een vrijwilligersorganisatie, want het verleden leert dat deze gesprekken zeer tijdrovend zijn. Volgens Visser is het bestuur zich dat zeer bewust. Ze is zelf bij de vorige besprekingen over het huisvesten van kwetsbare groepen geweest. Visser: “We zullen de taken zoveel mogelijk verdelen en waar nodig professionele ondersteuning en advies inhuren. Dat doen we nu ook per huurderskoepel. Vergeet niet dat elke huurderskoepel nu met de eigen corporatie overlegt over het bod dat de corporaties straks uit gaan brengen.”

Extra budget

Voor de nieuwe taken, professionele en administratieve ondersteuning en een eigen kantoor is wel budget nodig. De FAH heeft daarvoor bijdragen aangevraagd bij zowel de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) als bij de gemeente. De gemeentelijke subsidie is vooralsnog afgewezen, net als die van twee andere aanvragers (zie kader). Visser: “Wij hebben bezwaar aangetekend tegen de afwijzing.” Over een ding kan bij niemand twijfel bestaan. Voor gemeente en woningcorporaties is de FAH voortaan de gesprekspartner namens de corporatiehuurders.

Fred van der Molen