Top
Maximumhuren verder omhoog

De maximumhuren gaan in Amsterdam verder omhoog als de kabinetsplannen voor aanpassing van het puntenstelsel (WWS) doorgaan. Vooral in het centrum stijgen de maximumhuren fors. Een groter deel van de huurwoningen binnen de ring kan worden geliberaliseerd. De Tweede Kamer heeft overigens op 12 november behandeling wederom uitgesteld. Dat betekent dat invoering op zijn vroegst in 2015 kan ingaan.

Maximale huren - 6 grafieken

Bron: Dienst WZS. Brief en Bijlage aan Raadscommissie

Minister Blok wil de punten voor woonvorm en woonomgeving vervangen door punten op basis van de WOZ-waarde. Gelijktijdig worden de Donnerpunten  (=schaarstepunten) afgeschaft. Omdat de minister de ‘verdiencapaciteit’ van de verhuurders wil waarborgen, wordt de prijs per punt verhoogd. Daardoor komt de liberalisatiegrens te liggen bij 136 punten (i.p.v. 142 punten, nu €681).
Volgens de minister bepaalt de WOZ-waardering straks zo’n 25 procent van de huurprijs.
Voor Amsterdamse huurders is dat geen goed nieuws. Zowel de Amsterdamse Dienst Wonen Zorg & Samenleven (WZS) als het Wijksteunpunt Wonen hebben berekeningen gemaakt van de effecten. Vergeleken met de huidige situatie (met Donnerpunten) verschuiven de maximale huren van heel veel woningen naar een hogere huurklasse, stelt WZS vast. In de stadsdelen Centrum, Zuid en Oost komt meer dan 40 procent van de huurwoningen boven de liberalisatiegrens, met name van particuliere woningen. In Noord, Zuidoost en in mindere mate Nieuw-West komen daarentegen juist minder woningen in aanmerking voor liberalisering.
Het Wijksteunpunt Wonen heeft voor drieduizend woningen de prijseffecten berekend van het nieuwe WWS: in het centrum krijgen woningen tot gemiddeld 10 punten extra en in marktgebied 3 (grootste deel Noord, Nieuw-West en Zuidoost) tot 13 punten minder, maar dat puntverlies raakt vooral de hogere huursegmenten. Daarbij moet bedacht worden dat de waarde per punt met ruim 5 procent wordt verhoogd.
De maximumhuur van een kleine woning in De Jordaan (48 m2) stijgt daardoor met 100 euro naar 710 euro; die van een appartement in Zuidoost (67 m2) zakt van 671 euro naar 625 euro.

Prestatieafspraken

De maximumhuren van corporatiewoningen vallen in het nieuwe stelsel voor een nog kleiner deel (24%) onder de hoogste aftoppingsgrens van de huurtoeslag (nu <€574). Dat is nu 35 procent. De feitelijke situatie is overigens dat meer dan 80 procent van de Amsterdamse huurders minder betaalt dan 574 euro.
De wethouders Ossel en Van Poelgeest constateren in een brief aan de Raadscommissie BWK dat afspraken met corporaties nu nog belangrijker worden. Volgens de huidige ‘aanbiedingsafspraak’ bieden corporaties de helft van de vrijkomende corporatiewoningen aan voor een huur onder de hoogste aftoppingsgrens. Corporaties staan onder druk de huren te verhogen om de verhuurderheffing op te kunnen brengen.

Tweede Kamer

Het wijzigingsvoorstel is nog niet door het parlement. Bij de uitgestelde behandeling op 12 november is de besluitvorming wederom uitgesteld.

De Tweede Kamer wil eerst een schriftelijke vragenronde en andere varianten op het voorstel van minister Blok doorgerekend zien, voordat zij een beslissing neemt. Tijdens eerder overleg in oktober had de Kamer al veel vragen. Partijen maakten zich zorgen over te grote huurstijgingen en toename van het aantal geliberaliseerde huurwoningen. De Tweede Kamer wil nu een aantal varianten van het puntensysteem bekijken.

De aanpassing van het WWS kan vanaf 2015 ook bestaande huurders raken. In het Woonakkoord is namelijk afgesproken om dan een huursombenadering in te voeren. Huurders die relatief goedkoop wonen, krijgen dan een hogere huurverhoging dan huurders die al meer betalen.

Fred van der Molen