Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Marktsector: vraag verschuift naar huur en koopstudio’s

Het aanbod in de marktsector verschuift naar huurwoningen, studio’s /startersappartementen en – in mindere mate - zelfbouw. In 2012 bestond een kwart van het aanbod in de marktsector uit huurwoningen.

 

Het grootste aanbod zat in stadsdeel Oost. In 2011 was dat nog in Nieuw-West, maar een flink deel daarvan stond ook in 2012 nog te koop. In Zuidoost werden de minste nieuwe koopwoningen op de markt gebracht.

 


De afzet van nieuwbouw lag in 2012 niet heel ver onder het langjarig gemiddelde, maar had wel een heel andere samenstelling dan voorheen: veel kleine koopstudio’s, markthuur en kavels. De afzet van reguliere nieuwbouw-koopwoningen laat nog steeds een dalende trend zien: 819 in 2012 tegenover 937 in 2011.

 


Tot het uitbreken van de crisis werden in Amsterdam jaarlijks gemiddeld 3200 nieuwbouwwoningen in de marktsector aangeboden. Na 2008 gemiddeld 2675. De afzet volgt – logischerwijs – op enige afstand het aanbod. Sinds 2009 stijgen de afzetpercentages, omdat minder op risico wordt gebouwd; in 2012 was het afzetpercentage 69 procent.
In totaal werden 1895 nieuwbouwwoningen in de marktsector afgezet in 2012, waarvan 37 procent (697) in de marktsector-huur. Dit hoge aantal is mede veroorzaakt door stimuleringsmaatregelen in 2010. Daarnaast werden 199 starterswoningen/koopstudio’s (11%) opgeleverd, een nieuw segment. Deze werden vooral binnen de Ring gebouwd (transformatie GAK-Gebouw). Ook buiten de Ring nam het aanbod goedkope koopwoningen (<€200.000) flink toe. De afzet daarvan verliep overigens niet overal zo goed als in West.  In stadsdeel Oost bijvoorbeeld liep de verkoop moeizaam.

 


In 2012 zijn er meer nieuwbouwwoningen binnen dan buiten de Ring aangeboden. De mediane vraagprijs van een nieuwbouwwoning was binnen de Ring 339.000 euro. Buiten de Ring was de mediane vraagprijs van een nieuwbouwappartement 232.500 euro en een eengezinswoning 307.000 euro. Bijna een kwart van de aangeboden nieuwbouwwoningen waren eengezinswoningen; die werden grotendeels buiten de Ring gebouwd, de meeste in Amsterdam-Noord.

Bronvermelding: Alle gegevens zijn afkomstig uit de Aanbod & Afzetanalyse van het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (W-team). Tot ‘nieuwbouw in de marktsector’ worden gerekend: koopwoningen, woningen in de markthuursector, kavels en starterswoningen getransformeerd uit leegstaande kantoren. Amsterdam Noord wordt gerekend bij ‘buiten de Ring’.

Fred van der Molen