Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Interview: directeur Peter Boerenfijn van ouderenhuisvester Habion
  Ouderenhuisvester Habion is een opvallende nieuwkomer op de Amsterdamse markt. Terwijl andere woningcorporaties hun investeringen terugschroeven en de hervorming van de AWBZ haar schaduw vooruit werpt, ziet directeur Peter Boerenfijn vooral mogelijkheden.
 • Bestuursvoorzitter Eelco Damen over ombouw zorg- en verpleeghuizen
  Cordaan investeert de komende twee jaar 80 miljoen euro in renovatie en verbetering van verpleeg- en verzorgingshuizen. Voor elk van de ruim twintig instellingen in Amsterdam wordt naar een nieuwe, duurzame invulling gezocht. “Als we voldoende flexibel zijn, dan kunnen we de grote veranderingen in de ouderenzorg goed opvangen”, zo zegt bestuursvoorzitter Damen.
 • Nieuwbouw: het nieuwe Bernardus
  Belegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance investeert tientallen miljoenen in de bouw van het nieuwe Bernardus in het centrum van Amsterdam. Het nieuwe zorgcentrum bestaat uit 132 levensloopbestendige appartementen, hoofdzakelijk voor de vrije sector, veertig woningen voor zwaardere zorg, een ruim aanbod aan voorzieningen en een parkeergarage.
 • Transformatie: Zorgcentrum Saenden
  Zorgcentrum Saenden in Zaandam staat aan de vooravond van grote veranderingen. Het gebouw dient te worden gerenoveerd om betere intensieve zorg te kunnen bieden. Ook wil het verzorgingshuis zich als spil in de toekomstige woonservicewijk nog meer openen naar de buurt.
 • Gesloten: A.H. Gerhardhuis
  Het A.H. Gerhardhuis was sinds 1959 een begrip in Slotermeer. Ouderen uit de buurt konden er terecht voor de fysiotherapeut, kapper, pedicure en een potje bingo. Maar november vorig jaar viel het doek voor het verzorgingscomplex. Het winkeltje, postagentschap en restaurant zijn gesloten. Wat rest is een praktijk voor fysiotherapie. Studenten ‘bewaken’ het leegstaande gebouw. De bewoners van de 39 aanleunwoningen, die ‘comfort en zorg op maat’ was beloofd, voelen zich in de kou staan.
 • ING: “helft zorgvastgoed komt leeg te staan”
  Het beroep op intramurale zorgcapaciteit vermindert de komende jaren sterk. Dit is vooral het gevolg van nieuw overheidsbeleid. Veel zorgvastgoed zal dan ook van functie moeten veranderen. Dit leidt tot gedwongen verhuizingen onder de huidige bewoners en financiële risico’s voor eigenaren van zorgvastgoed.

Tweede verdieping

 • Zelfbouw komt niet van de grond in CPO-project in Houthavens
  Ondanks alarmerende krantenberichten zit bij Blok 0 in de Amsterdamse Houthavens de vaart er goed in. In de meeste projecten is al meer dan de helft van de nieuwbouwwoningen verkocht. Op drie kavels gaan nog voor de Kerst de eerste heipalen de grond in. Maar van collectieve zelfbouw komt weinig terecht.

Kort bestek

 • Woonlasten stijgen nog door de komende jaren
  Het aantal huurders van gereguleerde huurwoningen dat in armoede leeft, stijgt in deze kabinetsperiode met 167.000 huishoudens tot 35 procent. Dat blijkt uit onderzoek van RIGO in opdracht van de Woonbond. De toenemende armoede wordt mede veroorzaakt door de stijgende woonlasten. De Woonbond vindt dat het kabinet zijn huurbeleid moet aanpassen.
 • Burgers organiseren zelf hun zorg
  Op het platteland is nabuurschap vaak iets vanzelfsprekends. In de stad kennen buren elkaar daarentegen soms nauwelijks. Groepen stedelingen organiseren inmiddels hun eigen netwerk om elkaar bij te staan op het moment dat het nodig is. De zorgcoöperatie brengt het dorp terug in de stad.
 • Reacties op negatief SCP-rapport over aanpak Vogelaarwijken
  Deze zomer kwam het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met een vernietigend oordeel over de aanpak van de Vogelaarwijken. Tenminste: voor degenen geen oog hebben voor de vele nuances in het rapport. De reactie van de Amsterdamse corporatiewereld: de wijkaanpak werkt wél, maar de efficiëntie kan inderdaad beter.

Interview

 • Maarten van Poelgeest: “Ruimtelijke diensten zijn zich aan het heruitvinden”
  Nota Frisse Wind, Programma Buitenste Binnen, Investeerdersloket, Scrum, managementteam Go, Versnellingsloket. Wat is er aan de hand bij de ruimtelijke diensten van Amsterdam? Waait er werkelijk een ‘frisse wind’ of moeten deze montere namen verhullen dat deze diensten een van de meest ingrijpende naoorlogse reorganisaties treft?

Woonbarometer

 • Het aanbod in de marktsector verschuift naar huurwoningen, studio’s /startersappartementen en – in mindere mate - zelfbouw. In 2012 kwamen er – exclusief de sociale woningbouw - 1894 nieuwbouwwoningen op de markt in Amsterdam. Inclusief het restant uit 2011 kwam het totale aanbod in de marktsector uit op 2748 woningen. Daarvan was 25 procent (697) huur. Het nieuwe aanbod in de marktsector was groter dan in 2011, maar de jaarlijkse fluctuaties zijn aanzienlijk.

Bijzondere woonvormen

 • Bijzondere woonvormen: woongemeenschap van 71 huishoudens
  ‘Gezellige mensen, met eigen initiatief, die de handen uit de mouwen willen steken.’ Zo luidt de wervingstekst voor nieuwe bewoners van Woonkollektief Purmerend. De ongeveer 150 bewoners hebben ieder een zelfstandige woning, maar delen de tuin en naar behoefte de gemeenschappelijke keukens. Woningcorporatie Intermaris is mede-eigenaar van de 71 woningen.