Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Krimpt de sociale huurwoning?

Er worden in Amsterdam steeds meer kleine woningen gebouwd. Dat komt getalsmatig vooral door de bouw van complexen met microappartementen c.q. studio’s voor studenten en andere starters. Maar ook het vrije sector huurappartement is aan krimp onderhevig.

Strekt deze trend zich ook uit tot de reguliere sociale huursector, dus afgezien van de studio’s en wooncontainers voor studenten en starters?
Dat valt mee, dat wil zeggen, percentueel gezien (grafiek 1, stadsregio). In aantallen is wel sprake van een flinke terugloop in ruimere woningen (grafiek 2, alleen Amsterdam), maar die loopt redelijk in de pas met de afnemende totale bouwproductie sinds 2010. Alleen 2016 en 2017 springen er negatief uit, maar dat wordt volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties sterk beïnvloed door de oplevering van enkele bijzondere projecten met kleine woningen. Dat zijn bijvoorbeeld herstartstudio’s in de Dolhaantjestraat en een project met statushouders bij het voormalige ACTA-gebouw.

Lees ook: Gezinswoning het kind van de rekening?

1. WOONOPPERVLAK NIEUWE SOCIALE HUURWONINGEN (EXCL. STUDENTENWONINGEN)

Bron: AFWC, nieuwbouw in Stadsregio, excl. studentenwoningen


Het merendeel van de reguliere sociale nieuwbouw in de regio Amsterdam is tussen de 60 en 80 m2 groot en gemiddeld steeds zo’n 70 m2 in de periode in 2015-2018. Dan hebben we het over de oppervlaktemaat conform het woningwaarderingsstelsel (WWS). Die maatvoering valt veelal wat kleiner uit dan bij het zogeheten ‘gebruiksoppervlak’ (GBO), omdat bij het WWS verkeersruimten (zoals een gang) niet worden meegerekend. In grafiek 3 is te zien dat in 2016 en 2017 de gemiddelde vloermaat ineens sterk zakt naar 50 m2. Dat is wederom de invloed van die ‘bijzondere projecten’, aldus de uitleg van de  AFWC. In 2016 werden er overigens ook slechts 182 sociale huurwoningen groter dan 80 m2 opgeleverd. Het is te vroeg om daar een trend in te zien. De startbouwgegevens uit 2017 (zie pag.30) geven een indicatie dat woningcorporaties inmiddels weer meer grote en ook grotere woningen bouwen.

 

2. WOONOPPERVLAK NIEUWE SOCIALE HUURWONINGEN IN AMSTERDAM

Bron: OIS, nieuwbouw woningcorporaties in Amsterdam incl. studentenwoningen.
2017 nog niet beschikbaar


In de sociale huursector zijn het afgelopen decennium ook duizenden microappartementen gebouwd voor studenten en starters. Deze zijn zowel door commerciële ontwikkelaars als woningcorporaties gerealiseerd. De corporaties bouwden ruim 4.000 woningen voor studenten en starters in de periode 2008-2017 in het gebied van de voormalige Stadsregio. De meeste staan in Amsterdam (ca. 3.000), de overige in Amstelveen(ca. 700) en Diemen (ca. 500). Ruim 90 procent daarvan is kleiner dan 40 m2.

Grafiek 2 bevat gegevens van alleen Amsterdam (bron OIS); Grafiek 1 en 3 van alle voormalige Stadsregiogemeenten (bron AFWC).
Zie kaartje

3. GEMIDDELD WONINGOPPERVLAK (WWS)

Bron: AFWC, nieuwbouw in Stadsregio,
excl. studentenwoningen

 

 

Lees ook: Gezinswoning het kind van de rekening?