Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Krappe woningmarkt maakt van starters en studenten melkkoeien
'Ik dacht al: too good to be true'

Studenten en starters zijn op de overspannen woningmarkt steeds vaker slachtoffer van prijsopdrijving en malafide praktijken. Ook reguliere verhuurders in de sociale huursector als Camelot en Change= zoeken de grenzen op door hun inkomsten op te krikken met allerlei extra lasten. Dat leidde tot vragen in de Amsterdamse gemeenteraad en in de Tweede Kamer. En tientallen procedures bij de Huurcommissie.

Gemeenschappelijke was- en zitruimte bij Change= in Nieuw-West
Gemeenschappelijke was- en zitruimte bij Change= in Nieuw-West
'Wegwijs met je huurprijs'
In het Actieplan Studentenhuisvesting 2018-2021 is opgenomen dat ‘de rechten van studenten ten opzichte van verhuurders moeten worden versterkt door studenten daar beter over te informeren en door inzet op goed verhuurderschap’.  De campagne ‘Wegwijs met je huurprijs’ wordt binnenkort herhaald; deze keer voor de groeiende groep internationale studenten ook in het Engels.

Verhuurder en leegstandsbeheerder Camelot halveerde eind oktober na een storm van protest de borg van 2.000 euro per appartement van een complex woningen voor studenten van de Universiteit Twente. Over deze kwestie werden eerder Kamervragen gesteld. Camelot kwam bovendien in opspraak omdat huurders 200 euro moeten betalen voor gebruik van webportal Mycastle.
Volgens Gertjan Bakker van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag van stichting !WOON is de portal een ‘absolute melkkoe’. Deze website hebben huurders nodig om in contact te treden met Camelot en allerlei woonzaken te regelen. !WOON is daarom namens een groep bewoners een procedure gestart bij de Autoriteit Consument en Markt.
Camelot is van oudsher een leegstandsbeheerder. Daarmee heeft het bedrijf ook geen onbevlekt blazoen. Zo werd eerder de privacy geschonden van jongeren met een gebruikerscontract (‘anti-kraak’). En ook werd de verhuurder door de Huurcommissie terechtgewezen vanwege te hoge servicekosten in het voormalige Gerhardhuis in Nieuw-West. Camelot moet de bezwaarmakende huurder de helft van de ten onrechte gerekende kosten terugbetalen, in totaal 700 euro voor het betreffende jaar. Twintig medehuurders zijn inmiddels ook een procedure gestart.

Klachtenregen

Demet Aydin, medewerker bij Team West van !WOON, loopt voortdurend op tegen malafide praktijken van verhuurders. “Het gaat vaak om veel te hoge huren en servicekosten. Jongeren worden vaak gelokt met een redelijke huur, maar blijken uiteindelijk met allerlei extra kosten toch op een behoorlijk maandbedrag uit te komen. Vaak wordt er voor dat extra geld nauwelijks service verleend. Huurders met kortlopend huurcontracten durven niet te protesteren uit angst dat het contract niet wordt verlengd. Bovendien zijn sommige huisbazen niet vies van intimiderende acties.”
Toch ziet  Aydin dat er de laatste tijd steeds meer procedures worden aangespannen. “Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag houdt wekelijks spreekuur en daar komen steeds meer misstanden naar buiten. Hoe meer mensen naar de Huurcommissie stappen, hoe sneller er een einde komt aan deze praktijken.”
Hoewel, snel? Uit een reportage van EenVandaag bleek dat de wachttijd bij de Huurcommissie is opgelopen tot anderhalf jaar, hoewel wettelijk is vastgelegd dat een klacht binnen vier maanden moet zijn afgehandeld. De Huurcommissies worden naar eigen zeggen overvraagd; afgelopen jaar behandelden ze in totaal zo’n 10.000 klachten. En zo’n klacht werpt vaak vruchten af. Bijna twee derde van de klagers over huurgeschillen krijgt gelijk. Dat levert hen gemiddeld een huurverlaging van 144 euro op.

Niet geleverde diensten

Gemeente: Change= overtrad geen subsidievoorwaarden
De ontwikkelaars van Change= hebben geen grondprijskorting gekregen, maar wel 250.000 euro subsidie voor het realiseren van jongeren- en studentenhuisvesting. Change= heeft zich daarbij gehouden aan de afspraken over huurprijs en toewijzing, aldus het Amsterdamse college in antwoord op raadsvragen. De verhuurder heeft bij de eerste toewijzing geselecteerd op de afgesproken mix van leeftijd, gender en opleiding: 55% MBO, 25% HBO en 20% WO. De leeftijd van de huurders was gemiddeld 26 jaar, de genderverdeling 50/50 en 23 procent van hen kwam uit de buurt. Voor klachten over de hoge servicekosten verwijst de gemeente naar de rechter/Huurcommissie.

Bij de verhuurder van jongerencomplex Change= gaan de klachten niet over de huurprijs maar over de extra servicekosten. “Living as a Service” is het concept, maar die ‘diensten’ blijken prijzig. En lang niet alle beloofde diensten worden geleverd.
Een van de huurders (naam bij de redactie bekend) vertelt: “De huurprijs en de aangeboden diensten leken eigenlijk al direct ‘too good to be true’. De huurprijs is op zich redelijk. Maar anderhalf jaar later is er verder nog niets waargemaakt van hetgeen in het begin werd beloofd. Faciliteiten als een kapper en een tandarts zijn er nooit gekomen en de voorgespiegelde sportactiviteiten evenmin. Ook de aangekondigde groepsgesprekken per verdieping zijn uitgebleven. Waarom we dan al anderhalf jaar ‘communitykosten’ betalen is ons een raadsel.”
Een aantal bewoners is inmiddels naar de Huurcommissie gestapt. Directeur Ralph Mamadeus van Change= bekende tegenover Het Parool dat het bedrijf inderdaad nog niet alle beloftes heeft kunnen waarmaken, maar “Rome is ook niet in een dag gebouwd en dat geldt net zo goed voor het starten van een community van vijfhonderd huurders”.
In totaal betalen huurders 200 euro extra bovenop de kale huur. Verhuurder mogen alleen de kostprijs van extra diensten doorberekenen, maar volgens Bakker van !WOON zit er bij Camelot en Change= een verdienmodel achter. Het wachten is op het oordeel van de Huurcommissie.

 

Forse huurverlaging voor 150 ‘woningdelers’

Foto: GertJan Bakker van !WOON op een bewonersbijeenkomst

De 150 bewoners van een voormalig kantoorpand aan het Koningin Wilhelminaplein betalen sinds oktober voor hun kamer de maximale huurprijs volgens de puntentelling. Dat is gemiddeld 200 euro minder dan daarvoor. Eigenaar NSI maakte daartoe een einde aan de samenwerking met tussenverhuurder Van Hooijdonk, een “berucht huisjesmelker”, aldus Gertjan Bakker van !WOON. De lange gangen in het pand werden door Van Hooijdonk per vijf kamers verhuurd op één huurcontract met een huurprijs rond de 3000 euro. !WOON: “Dergelijke constructies worden op kleinere schaal in vele woningdeelcontracten in de stad gebruikt. Maar in feite huren de jongeren gewoon een kamer met gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen.” Het contract werd aangevochten bij de rechter, maar voordat het zover kwam, besloot vastgoedbelegger NSI een einde te maken aan de samenwerking met Van Hooijdonk. Per 1 oktober huren de bewoners nu direct van NSI, met huren tussen de 280 en 420 euro en zo’n 70 euro servicekosten.

 

 

Janna van Veen