Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Interview Winnie Terra
HA niet meer exclusief voor sociale huurders

Sinds de oprichting in 1999 opereert de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) onder de vleugels van het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW). Daar komt een einde aan. Maar er verandert meer. Voorzitter Winnie Terra licht de nieuwe koers toe.

Huurders- organisaties fuseren en ontvlechten
Belangenbehartiging en dienstverlening wordt uit elkaar getrokken
Amsterdamse huurdersorganisaties gaan op de schop. Op uitdrukkelijke wens van het huidige college komt er een functiescheiding tussen belangenbehartiging en dienstverlening. Bovendien gaan de organisaties zich minder exclusief richten op sociale huurders. Het ASW en de Wijksteunpunten Wonen fuseren tot één organisatie, terwijl de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) een volledig zelfstandige organisatie wordt met eigen personeel. Op 1 januari moet alles rond zijn. Over het waarom en hoe spreekt NUL20 met Jacqueline van Loon, directeur van het ASW en Winnie Terra, voorzitter van de HA.

Wat zijn de verschillen tussen HA en ASW?
“De Wijksteunpunten Wonen van het ASW hebben een ondersteunende functie. Hun werk is gericht op individuele begeleiding.
De HA behartigt de belangen van huurders op centraal niveau. Bijvoorbeeld door politiek, ambtenaren en medi attent te maken op problemen in de huursector die vaak voorkomen.”

Wat is de essentie van de nieuwe koers?
“Het belangrijkste is dat we ons echt willen gaan richten op alle Amsterdamse huurders. Tot nu toe lag onze focus vooral op huurders in de sociale sector en dan met name corporatiehuurders. We willen meer contact krijgen met huurders in de vrije sector en bijvoorbeeld met nieuwkomers en starters. Het streven is om uit te groeien tot een belangrijke netwerkorganisatie waar het liefst alle Amsterdamse huurders en verhuurders bij zijn aangesloten.”

Er wordt in jullie plannen gesproken over ‘het mobiliseren van stevige netwerken van huurders’. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
“Het stikt in de stad van de bewonersorganisaties en er zijn ontzettend veel bewonersinitiatieven. We willen veel beter contact krijgen met al die actieve buurtbewoners. Dat kan door individuele contacten, maar ook door debatten te organiseren en aandacht te vragen in de media. Dingen eens op een andere manier aanpakken kan ook positief werken en het bereik verbreden. Neem bijvoorbeeld die Wijksafari’s van theatergroep Zina. Adelheid Roosen en haar collega’s trekken een wijk in om de aandacht te vestigen op iets dat in de buurt speelt. Ik denk ook een beetje in die richting. De afzonderlijke leden van de HA en de Steunpunten Wonen spelen hierbij op gebiedsniveau een grote rol. En sociale media zullen eveneens een grotere rol gaan spelen in onze campagnes.”
De verenigingsstructuur moet ‘duurzamer’ worden. Leg uit
“Ons ledenbestand bestaat voornamelijk uit ‘insiders’; een homogene groep mensen die al heel lang lid zijn. We willen nieuwe leden aantrekken uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden. We weten bijvoorbeeld dat er in Oud-Zuid ook genoeg huurders zijn die problemen hebben. Maar die groep weet ons niet te vinden of schaamt zich om aan de bel te trekken. We willen de drempel verlagen om lid te worden van de HA. We zijn in de vereniging nog druk aan het overleggen hoe we dat precies gaan aanpakken. We worden in dat proces bijgestaan door bureau Kuperus & Co. Dat bureau levert experts op het gebied van verenigingsstructuren.”
De betaalde bureaumedewerkers komen straks in dienst van HA. Er zijn er al enkele vertrokken. Hoe wordt er intern gereageerd op het  veranderingsproces.
“Geen enkele organisatie is voor de eeuwigheid. De ontvlechting van de HA en het ASW is een logisch gevolg van een trend die de afgelopen jaren is ingezet. Dit proces versterkt de positie van de vereniging en daar heeft iedereen baat bij. Het proces waar we nu doorheen gaan, is natuurlijk spannend maar iedereen staat er positief tegenover. Over de personele afwikkeling maak ik me niet zo’n zorgen. Dat wordt in goed overleg met het ASW en de medewerkers geregeld.’’

Janna van Veen