Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
Almere is weer de groeistad in de polder
Forse nieuwbouwproductie in de Metropoolregio Amsterdam

Er wordt stevig doorgebouwd in de Metropoolregio Amsterdam, zo blijkt uit cijfers van CBS. In 2018 zijn er 13.367 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In totaal nam de woningvoorraad zelfs toe met 15.715. Ruim de helft daarvan komt op het conto van Amsterdam. Relatief groeide de woningvoorraad het snelste in Diemen. Ook in Flevoland wordt weer stevig doorgebouwd. Dankzij de 1.645 woningen die in Almere werden opgeleverd, groeide de woningvoorraad in de polder met 1,5 procent.

De 31 gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben de gezamenlijke groeiambitie geformuleerd om jaarlijks minimaal 15.000 woningen te bouwen, waarvan de hoofdstad zelf er 7.500 voor zijn rekening neemt. Achter het jaar 2018 kan al vast een vinkje. De 15.000 zijn gehaald (15.715) en de hoofdstad beantwoordt met 7.263 nieuwbouwwoningen aan zijn eigen ambitieuze doelen. Als we overige toevoegingen meetellen (transformatie bedrijfspanden, nieuwe bewoning na renovatie) kwam de netto groei van de woningvoorraad in Amsterdam zelfs uit op 8.529 woningen. Amsterdam meet zelf zijn eigen prestaties met de bouwstart van de woningen, niet aan het aantal opleveringen.

Beweeg met de cursor over de kaart voor aantal woningen per gemeente

Maar ook in de rest van de MRA wordt inmiddels stevig gebouwd. De woningvoorraad groeide met 0,97 procent. Almere toonde voor het tweede opeenvolgende jaar hoge productiecijfers. Diemen scoort relatief heel goed met 638 opleveringen. De kleine buur van Amsterdam heeft twee forse bouwlocaties, De Sniep en Holland Park. In totaal kwamen er in de regio Amstel-Meerlanden (waar ook Amstelveen en Haarlemmermeer onder vallen) 1.631 woningen bij. In de agglomeratie Haarlem kwamen er 704 nieuwe woningen bij en in de Het Gooi en Vechtstreek 669. In de Zaanstreek wil de productie nog maar niet echt aantrekken: 437 woningen.

Landelijk groeide de woningvoorraad groeide vorig jaar met 0,9 procent, nog altijd niet het niveau van voor de crisis. Volgens deskundigen als hoogleraar Peter Boelhouwer is een jaarproductie van minimaal 75.000 woningen nodig om te voldoen aan de stijgende vraag. Vanwege de opgelopen achterstand neemt het woningtekort dus alleen maar toe. In totaal steeg de woningvoorraad in Nederland afgelopen jaar overigens met 74.000. De overige toevoegingen bestaan uit transformatie van kantoren tot woningen, opleveringen na renovatie en functiewijzigingen.


Ontwikkeling woningvoorraad per MRA-subregio

Klik op de grafieken voor grotere weergave!

 

Amsterdam

Amsterdam

De ontwikkeling van de woningvoorraad in Amsterdam. In 2018 werden er 7.263 nieuwbouwwoningen opgeleverd, 863 andere woningen toegevoegd en slechts 66 woningen gesloopt. In totaal kwamen er vorig jaar 8.529 woningen bij.

 

Flevoland

De ontwikkeling van de woningvoorraad in Flevoland. In de polder wordt weer stevig doorgebouwd. In 2017 werden er 1.768 woningen opgeleverd en vorig jaar 1.766, terwijl dat in de jaren daarvoor ongeveer op of minder dan de helft lag. Het grootste deel van nieuwbouw staat in Almere (1.645 woningen in 2018), de overige 121 in Lelystad. 

 

Amstel-Meerlanden

De ontwikkeling van de woningvoorraad in de Amstel-Meerlanden, het gebied ten zuiden en westen van Amsterdam: Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. De bouwkampioen in deze regio is Diemen met 638 woningen. De grote bouwlocaties zijn hier Holland Park en De Sniep. In de Haarlemmermeer werden 417 woningen opgeleverd en in Amstelveen 236. Ook in het Aalsmeer kwam relatief veel nieuwbouw klaar: 193 woningen.
 
Agglomeratie Haarlem
De ontwikkeling van de woningvoorraad in de agglomeratie Haarlem. Naast de stad zelf horen bij deze CBS-indeling de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en - tot eind 2018 - Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De laatste twee dorpen zijn inmiddels gefuseerd met Haarlemmermeer. In de agglomeratie Haarlem werden 704 woningen opgeleverd, waarvan 526 in Haarlem zelf.
 
Zaanstreek
De ontwikkeling van de woningvoorraad in de Zaanstreek. De woningproductie langs de Zaanoever wil nog altijd niet op gang komen en blijft flink achter bij het landelijk gemiddelde. In 2018 werden in Zaanstad slechts 281 nieuwbouwwoningen opgeleverd en in Wormerland 156.
 
Waterland+
De ontwikkeling van de woningvoorraad in de regio Waterland+. Die regio omvat behalve de gemeente Waterland ook de gemeenten Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer en Oostzaan. In totaal werden er in al die gemeenten in 2018 605 woningen opgeleverd, beduidend meer dan het jaar ervoor (354). Vooral in Purmerend kwamen er vorig jaar flinke aantallen nieuwbouwwoningen bij: 336 stuks.
 
Het Gooi en Vechtstreek
De ontwikkeling van de woningvoorraad in de regio Het Gooi de Vechstreek. Hilversum, Gooise Meren, Wijdemeren, Blaricum, Huizen,

Laren en - nog wel - Weesp. In totaal werden er 669 woningen opgeleverd, de meeste in Hilversum (277). Als Weesp zich definitief aansluit bij Amsterdam zullen de toekomstige opleveringen van de grote nieuwbouwlocatie Weespersluis (Bloemendaler) worden opgenomen in die van de hoofdstad. 

 

IJmond
De ontwikkeling van de woningvoorraad in IJmond. In de kustzone worden geen grote aantallen woningen gebouwd. Vorig jaar werden er 292 woningen opgeleverd, in 2017 waren het er 200. IJmond bestaat uit Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. De meeste woningen werden opgeleverd in Velsen: 142 stuks.
Fred van der Molen