Geactualiseerd op
NUL20 Dashboard
Woningproductie MRA

Feiten en cijfers over de nieuwbouwproductie in de Metropoolregio Amsterdam.

In de MRA worden de volgende deelregio's onderscheiden: Zaanstreek/Waterland, Almere/Lelystad, IJmond, Zuid-Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Gooi en Vechtstreek en Amsterdam. In de Metropoolregio-gemeenten werden in 2021 in totaal 12.085 nieuwbouwwoningen opgeleverd, waarvan 4.675 in Amsterdam. Dit is exclusief de woningen die via transformatie ontstaan. Ook in Almere werden veel woningen opgeleverd: 1.446. In de gemeente Beemster - per 1 januari onderdeel van Purmerend - groeide de woningvoorraad door nieuwbouw relatief het hardst (+6,7%). In totaal werden daar 272 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Ook in Diemen (605 woningen) en Blaricum (159 woningen) was de nieuwbouwproductie relatief hoog.

De woningproductie bestaat uit de nieuwbouw + woningtoevoeging via transformatie van o.a. kantoren. Deze laatste aantallen zitten bij CBS verstopt in 'overige toevoegingen'. Dat kan om forse aantallen gaan: in 2018 en 2019 zijn bijvoorbeeld in de MRA 2.560 respectievelijk 2.040 woningen toegevoegd via transformatie. 

De gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam hebben als doelstelling jaarlijks 15.000 woningen op te leveren.

Woningen toegevoegd in de Metropoolregio Amsterdam
Jaar Totaal toegevoegd Saldo toename
2018 18.742 15.968
2019 18.308 14.599
2020 12.036 9.632
2021 16.400 14.584
2022 17.328 14.311

CBS registreert helaas naast de nieuwbouwcijfers niet apart de woningen die via transformatie worden toegevoegd. Die zitten verstopt in de 'overige toevoegingen'. Dat maakt het lastig de bouwprestaties precies te monitoren. Transformatie van kantoren en andere bedrijfsruimte naar woningen draagt substantieel bij aan de toename van de woningvoorraad. In 2018 en 2019 kwam er zo respectievelijk 2.570 en 2.060 woningen bij in de MRA. Zo'n 60 procent daarvan werd in Amsterdam gerealiseerd. In bovenstaande tabel staat een kolom met totaal toevoegingen en ook het saldo van de toename van de woningvooraad (minus sloop en dergelijke). In 2020 zakte de woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) flink in, in afwijking van de landelijke trend. Dat heeft mede een administratieve oorzaak omdat Amsterdam vanwege ICT-problemen een flink deel van de opgeleverde woningen uit 2020 pas in 2021 registreerde.