Overslaan en naar de inhoud gaan
Geactualiseerd op
NUL20 Dashboard
Woningproductie MRA

Feiten en cijfers over de nieuwbouwproductie in de Metropoolregio Amsterdam.

In de MRA worden de volgende deelregio's onderscheiden: Zaanstreek-Waterland, Almere/Lelystad, IJmond, Zuid-Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Gooi en Vechtstreek en Amsterdam. Woningzoekenden zullen het wellicht nauwelijks merken, maar de Metropoolregio Amsterdam krijgt er sinds 2018 jaarlijks bijna 14.000 woningen bij, het saldo van nieuwbouw, transformatie, sloop en andere mutaties. Bijna de helft daarvan werd in de periode 2018-2022 (gemiddeld 6.500 per jaar) in de hoofdstad zelf gerealiseerd.
In de Metropoolregio-gemeenten werden de afgelopen tien jaar netto 118.042 woningen toegevoegd. Hier staat een overzicht van de ontwikkeling van de woningvoorraad per deelregio.

De gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam hebben als doelstelling jaarlijks 15.000 woningen op te leveren.

Woningen toegevoegd in de Metropoolregio Amsterdam
Jaar Totaal toegevoegd Saldo toename
2018 18.742 15.968
2019 18.308 14.599
2020 12.036 9.632
2021 18.690 16.270
2022 17.570 14.324
2023 14.435 12.501

CBS registreert helaas naast de nieuwbouwcijfers niet apart de woningen die via transformatie worden toegevoegd. Die zitten verstopt in de 'overige toevoegingen'. Dat maakt het lastig de bouwprestaties precies te monitoren. Transformatie van kantoren en andere bedrijfsruimte naar woningen draagt substantieel bij aan de toename van de woningvoorraad. In 2018 en 2019 kwam er zo respectievelijk 2.570 en 2.060 woningen bij in de MRA. Zo'n 60 procent daarvan werd in Amsterdam gerealiseerd. In bovenstaande tabel staat een kolom met totaal toevoegingen en ook het saldo van de toename van de woningvooraad (minus sloop en dergelijke). In 2020 zakte de woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) flink in, in afwijking van de landelijke trend. Dat heeft mede een administratieve oorzaak omdat Amsterdam vanwege ICT-problemen een flink deel van de opgeleverde woningen uit 2020 pas in 2021 registreerde.