Geactualiseerd op
NUL20 Dashboard
Woningproductie in Amsterdam

Actuele en historische feiten over de nieuwbouwproductie in Amsterdam.

Nieuwbouwproductie

Onderstaande grafiek laat de woningtoename zien uitgezet per vier kwartalen voortschrijdend. Dat betekent dat elke staaf de jaarcijfers laat zien van de voorafgaande vier kwartalen. Op deze wijze worden sterke schommelingen in de productie afgevlakt, waardoor trends beter zichtbaar zijn. De rode lijn toont het 'saldo' van alle wijzigingen, waaronder kantoortransformatie naar woningen, sloop en overige toevoegingen en onttrekkingen. Transformatie levert aanzienlijke aantallen woningen op. Zo werden er in Amsterdam in 2018 en 2019 respectievelijk 1.510 en 1.320 woningen door transformatie toegevoegd, bleek uit extra onderzoek van CBS.

De CBS-cijfers van het laatste kwartaal zijn voorlopig. De productiedip in 2020 is vooral/mede het gevolg van vertraagde opgave door Amsterdam, het gevolg van een vernieuwing van een hoofdstedelijk administratiesysteem. Amsterdam leverde in 2020 volgens eigen opgave 5.196 nieuwbouwwoningen op (exclusief transformatiewoningen), terwijl CBS op 2.560 uitkomt. De correctie is verwerkt in het eerste kwartaal van 2021. 

Start Bouw

Amsterdam telt de bouwstart van projecten om de productie te monitoren. Bij het slaan van de eerste paal wordt het aantal woningen van dat project meegeteld, of als het project in delen wordt uitgevoerd, het aantal woningen van het deelproject. In 2021 is in Amsterdam de bouw van 7.410 woningen gestart. Daarmee komt de bouwproductie over de afgelopen vier jaar op 29.000 woningen; nagenoeg gelijk aan de ambities van het college. 

In de eerste helft van 2022 zijn 4.018 woningen in aanbouw genomen, waarvan 1.252 sociale huurwoningen van corporaties, 144 sociale huurwoningen van particulieren, 822 middeldure huurwoningen, 886 dure huurwoningen en 914 koopwoningen. 

Middeldure huur

Lang bleef de bouw van middeldure huurwoningen ver achter bij de doelstellingen van het college, maar in 2021 volgde een enorme inhaalactie met de bouwstart van 2.719 middeldure woningen (maximale huur 1.040 euro per maand, prijspeil 2021). De brengt het gemiddelde van de laatste vier jaar op 1.418. Het college zette in een bouwproductie van 1.670 middeldure woningen.

Sociale huurwoningen

De productie van sociale huurwoningen blijft flink achter bij de ambities. Woningbouwcorporaties hebben de afgelopen vier jaar 7.121 zelfstandige sociale huurwoningen (huur tot 752 euro, prijspeil 202) in aanbouw genomen. In 2021 waren dat er 1.449; particuliere bouwers namen daarnaast ook nog 343 gereguleerde huurwoningen in aanbouw. Het jaarlijks gemiddelde van 1.780 sociale huurwoningen van corporaties in deze periode, ligt weliswaar 500 woningen per jaar hoger dan in de periode 2014-2017, maar ligt ver onder de door corporaties nagestreefde bouw van 2.500 woningen per jaar.

De opgaande lijn van 2020 wordt niet doorgezet. Toen werden er nog 2.812 sociale huurwoningen in aanbouw genomen, waarvan 2.270 door woningcorporaties. In de jaren daarvoor lag het aantal bouw corporatiewoningen steevast onder de duizend, met als dieptepunt 2019 met 372 woningen. In onderstaande grafiek de sociale bouwproductie van de laatste jaren 2015-2020.