Overslaan en naar de inhoud gaan
Geactualiseerd op
NUL20 Dashboard
Woningproductie in Amsterdam

Actuele en historische feiten over de nieuwbouwproductie in Amsterdam.

Nieuwbouwproductie

Onderstaande grafiek laat de woningtoename zien uitgezet per vier kwartalen voortschrijdend. Dat betekent dat elke staaf de jaarcijfers laat zien van de voorafgaande vier kwartalen. Op deze wijze worden sterke schommelingen in de productie afgevlakt, waardoor trends beter zichtbaar zijn. De rode lijn toont het 'saldo' van alle wijzigingen, waaronder kantoortransformatie naar woningen, sloop en overige toevoegingen en onttrekkingen. Transformatie levert aanzienlijke aantallen woningen op. Zo werden er in Amsterdam in 2018 en 2019 respectievelijk 1.510 en 1.320 woningen door transformatie toegevoegd, bleek uit extra onderzoek van CBS.

De CBS-cijfers van het laatste kwartaal zijn voorlopig. De productiedip in 2020 is vooral/mede het gevolg van vertraagde opgave door Amsterdam, het gevolg van een vernieuwing van een hoofdstedelijk administratiesysteem. Amsterdam leverde in 2020 volgens eigen opgave 5.196 nieuwbouwwoningen op (exclusief transformatiewoningen), terwijl CBS op 2.560 uitkomt. De correctie is verwerkt in het eerste kwartaal van 2021. 

Start Bouw

Amsterdam telt de bouwstart van projecten om de productie te monitoren. Bij het slaan van de eerste paal wordt het aantal woningen van dat project meegeteld, of als het project in delen wordt uitgevoerd, het aantal woningen van het deelproject. In 2021 is in Amsterdam de bouw van 7.410 woningen gestart, in 2022 maar liefst 8.401 woningen. In de laatste 9 jaar zijn er maar liefst ruim 63.000 woningen in aanbouw genomen in de hoofdstad. 

In 2022 bestond 33 procent van de nieuwbouwproductie uit sociale huur (2.780 woningen) en 25 procent (2.112) uit middeldure huur. 

Middeldure huur

Lang bleef de bouw van middeldure huurwoningen ver achter bij de doelstellingen van het college, maar in 2021 volgde een enorme inhaalactie met de bouwstart van 2.719 middeldure woningen. In 2022 waren het er ook weer meer dan tweeduizend: 2.112 woningen met een maximale huur van 1.068 euro per maand, prijspeil 2022.

Sociale huurwoningen

De productie van sociale huurwoningen bleef vorig jaar flink achter bij de ambities. Woningbouwcorporaties namen de in de vier jaar 2018-2021  7.121 zelfstandige sociale huurwoningen in aanbouw. 2021 was een dieptepunt met 1.449. Het jaarlijks gemiddelde van 1.780 sociale huurwoningen van corporaties in deze periode, lag weliswaar 500 woningen per jaar hoger dan in de periode 2014-2017, maar ligt ver onder de door corporaties nagestreefde bouw van 2.500 woningen per jaar. Dat aantal werd in 2022 wel ruim gehaald: 2.780 woningen. Bijna net zoveel als in 2020 (2.812 sociale huurwoningen in aanbouw).

In onderstaande grafiek de sociale bouwproductie van de jaren 2015-2020.