Geactualiseerd op: 
01.09.20
NUL20 Dashboard
Woningproductie MRA

Feiten en cijfers over de nieuwbouwproductie in de Metropoolregio Amsterdam.

Deelregio's

In de MRA worden de volgende deelregio's onderscheiden: Zaanstreek/Waterland, Almere/Lelystad, IJmond, Zuid-Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Gooi en Vechtstreek en Amsterdam. 
 
 
De gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam hebben als doelstelling jaarlijks 15.000 woningen op te leveren. In 2019 nam in de 32 MRA-gemeenten de woningvoorraad toe met 14.587, bijna 10 procent minder dan in het piekjaar 2018. Diemen realiseerde met 1.218 woningen relatief de hoogste nieuwbouwproductie van heel Nederland. Na de hoofdstad leverde Almere de meeste woningen op (1.653 nieuwbouw + 171 overige toevoegingen). De nieuwbouwproductie in Amsterdam liep terug van 7.530 in 2018 naar 5.007; of van 10.340 naar 7.590 inclusief alle woningen die via transformatie en herbestemming werden toegevoegd. Er werden in de hoofdstad ook 958 woningen gesloopt in 2019.
In het eerste half jaar van 2020 zakte de woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam (RA) flink in, in afwijking van de landelijke trend, zo blijkt uit cijfers van CBS. Ten opzicht van de productie in hetzelfde kwartaal een jaar eerder zakte de productie met bijna 30 procent. Er werden in het eerste half jaar 5.156 woningen toegevoegd (waarvan 3.874 geregistreerd als nieuwbouw). Met name in Amsterdam en Almere werd weinig opgeleverd. De cijfers over 2020 zijn voorlopig. Waarschijnlijk worden ze bij definitieve opgave nog (wat) naar boven bijgesteld. 
 

Bouwvergunningen

Afgaand op het aantal afgegeven bouwvergunningen gaat de bouwproductie in de Metropoolregio Amsterdam de komende jaren dalen. In het eerste kwartaal zijn slechts 1.366 bouwvergunningen afgegeven. Dat is de laagste score sinds het tweede kwartaal 2014. De kwartaalscores zijn weliswaar grillig (zie laatste grafiek op deze pagina), maar er is een dalende trend zichtbaar sinds begin 2019 (zie bovenste twee grafieken, waarin steeds totalen van de laatste vier kwartalen zijn weergegeven). De negatieve ontwikkeling in Amsterdam draagt in belangrijke mate bij aan de neergaande trend in de Metropoolregio, maar ook in plaatsen als Weesp en Diemen is een flinke teruggang zichtbaar. In beide gemeenten zijn in het recente verleden grote bouwprojecten vergund, zoals Weespersluis en Holland Park. 

Met name marktpartijen vragen veel minder bouwvergunningen aan. Bij corporaties steeg het aantal verleende vergunningen juist in het eerste kwartaal dit jaar weer iets. Vorig jaar speelden de stijgende bouwprijzen en personeelstekorten de bouwers parten, gevolgd door de PFAS- en stikstofproblematiek. Vanaf maart gooit de coronacrisis roet in het eten. Dat zorgde niet alleen tot vertragingen in de vergunningaanvraag en -verlening, maar ook tot heroverweging van projecten. Bij diverse projecten maken ontwikkelaars een pas op de plaats om de effecten van de coronacrisis beter te kunnen beoordelen.

MAAR:
Een belangrijke kanttekening is op zijn plaats. Het aantal bouwvergunningen kan overigens niet één op één worden vertaald naar het aantal woningen dat is vergund. Bovendien geven niet alle gemeenten (waaronder Amsterdam) elk kwartaal een actueel en volledig overzicht door aan CBS. Sterker nog: er heerst een enorme spraakverwarring tussen CBS en de hoofdstad. Zo telde CBS in het eerste kwartaal vergunningen voor 182 nieuwbouwwoningen terwijl dat er volgens Amsterdam 1.820 zijn. CBS haalt zijn cijfers uit bronnen die Amsterdam niet adekwaat voedt. Zie voor meer details HIER. Eind 2020 zou de data-uitwisseling beter op orde zijn. Vanwege de historische vergelijking volgt NUL20 de opgave van CBS.

De hoofdstad hecht zelf meer gewicht aan de registratie van de 'startbouw' om de ontwikkelingen in de bouwproductie te monitoren (zie Dashboard Amsterdam).