Geactualiseerd op: 
15.09.21
NUL20 Dashboard
Woningproductie MRA

Feiten en cijfers over de nieuwbouwproductie in de Metropoolregio Amsterdam.

In de MRA worden de volgende deelregio's onderscheiden: Zaanstreek/Waterland, Almere/Lelystad, IJmond, Zuid-Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Gooi en Vechtstreek en Amsterdam. 

Woningproductie

De woningproductie bestaat uit de nieuwbouw + woningtoevoeging via transformatie van o.a. kantoren. Deze laatste aantallen zitten bij CBS verstopt in 'overige toevoegingen'. In 2018 en 2019 zijn er in de MRA 2.560 respectievelijk 2.040 woningen toegevoegd via transformatie. Voor 2020 is dat nog niet bekend.
 
 
 
 
De gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam hebben als doelstelling jaarlijks 15.000 woningen op te leveren.


Woningen toegevoegd in de Metropoolregio Amsterdam
Jaar Totaal toegevoegd Saldo toename
2018 18.742 15.968
2019 18.308 14.599
2020 12.036 9.632
4kw. tot juli 2021 15.735 13.520


CBS registreert helaas naast de nieuwbouwcijfers niet apart de woningen die via transformatie worden toegevoegd. Die zitten verstopt in de 'overige toevoegingen'. Dat maakt het lastig de bouwprestaties precies te monitoren. Transformatie van kantoren en andere bedrijfsruimte naar woningen draagt substantieel bij aan de toename van de woningvoorraad. In 2018 en 2019 kwam er zo respectievelijk 2.570 en 2.060 woningen bij in de MRA. Zo'n 60 procent daarvan werd in Amsterdam gerealiseerd.
In bovenstaande tabel staat een kolom met totaal toevoegingen en ook het saldo van de toename van de woningvooraad (minus sloop en dergelijke). 
 
In 2020 zakte de woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) flink in, in afwijking van de landelijke trend. Dat heeft mede een administratieve oorzaak omdat Amsterdam vanwege ICT-problemen een flink deel van de opgeleverde woningen uit 2020 pas in 2021 registreerde. Het laatste totaal over vier kwartalen per 1 juli 2021 geeft daardoor een beter beeld van de woningproductie. Over de hele linie lijkt niettemin in de MRA sprake van een dalende trend. 

Bouwvergunningen... en de verwarring erover.

Marktvorsers gebruiken de CBS-registratie van bouwvergunningen per kwartaal als belangrijke indicator voor toekomstige bouwproductie in Nederland. Dat is echter in de regio Amsterdam een onbetrouwbare voorspeller omdat de hoofdstad tot medio 2020 geen regie voerde op een goede registratie ervan. De hoofdstad hechtte zelf altijd meer gewicht aan de registratie van de 'startbouw' om de ontwikkelingen in de bouwproductie te monitoren (zie Dashboard Amsterdam). Dat heeft jarenlang tot een enorme spraakverwarring geleid tussen CBS en de hoofdstad. Zo telde CBS in het eerste kwartaal van 2020 aanvankelijk vergunningen voor 182 nieuwbouwwoningen terwijl dat er volgens Amsterdam - na handmatige hertelling en vragen in de raad  - 2.137 zijn.

CBS haalt zijn cijfers al jaren uit bronnen die Amsterdam niet adekwaat voedt; zo kan één Amsterdamse bouwvergunning wel die van complex van 800 woningen zijn, terwijl CBS dat als één woning telt. Dat is maar één voorbeeld. Zie voor meer details HIER. Vanaf 2020 zou de data-uitwisseling met CBS beter op orde zijn, zo heeft de wethouder aan de raad beloofd.

Vanwege de historische vergelijking volgt NUL20 de opgave van CBS, voor wat het waard is. Amsterdam heeft in alle voorgaande jaren meer woningen gebouwd dan dat er eerder volgens CBS bouwvergunningen voor zijn verstrekt. Pas vanaf 2020 lijken de getallen betrouwbaar. Er zijn in het eerste kwartaal 2.137 woningen vergund in de hoofdstad en in het tweede kwartaal 2.218.