12.01.21
Geactualiseerd op: 
12.01.21
Veel minder middeldure huurwoningen in aanbouw in coronajaar
Bouwproductie Amsterdam loopt terug in 2020

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense prestatie, aangezien er door corona ook heel wat projecten vertraagd zijn". De afname zit vooral in de middeldure huur.

 

Beweeg over de grafiek voor meer productiecijfers per segment per jaar


Amsterdam is voor het zevende jaar op rij gestart met de bouw van meer dan 5.000 woningen. De bijna 6.000 woningen van 2020 is historisch gezien een monsterproductie, maar blijft achter bij de uiterst ambitieuze doelstellingen van het huidige college. Dat zette in op 7.500 woningen per jaar om het enorme woningtekort in de hoofdstad in te lopen. 
De afname vorig jaar zit vooral in de vrijesectorhuur, zowel de middeldure huur als de dure huur. De productie van sociale huurwoningen nam in 2020 wel flink toe. Er zijn in totaal 2.812 sociale huurwoningen (huur <€737) in aanbouw genomen, waarvan 2.270 door woningcorporaties. Daarmee wordt net niet voldaan aan de afspraak met de corporaties om gemiddeld 2.500 sociale huurwoningen per jaar in aanbouw te nemen. Maar er is wel een forse inhaalslag gemaakt: in 2018 en 2019 namen de corporaties slechts respectievelijk 1.801 en 1.601 sociale huurwoningen in aanbouw. Daarnaast zijn er 542 sociale huurwoningen door particuliere partijen in aanbouw genomen. Van de in totaal 5.932 woningen zijn er 1.414 via transformatie tot stand gekomen. 

Zorgenkind: middensegment

Een zorgenkind is de productie van middeldure huurwoningen. Er zijn 575 middeldure huurwoningen (huren van €737 tot €1.027) in aanbouw genomen, een kleine meevaller na het dramatische aantal van het eerste half jaar van 2020 (slechts 78 woningen). Maar de productie blijft heel ver achter bij de doelstelling van het college: gemiddeld 1.670 woningen per jaar. "We zijn er nog niet", concludeert Ivens enigszins eufemistisch. Maar duidelijk is volgens hem dat marktpartijen nog altijd graag deze woningen willen bouwen. Hij verwacht de komende jaren een inhaalslag. Dat optimisme is gebaseerd op afspraken die hij met de institutionele beleggers heeft gemaakt; daarnaast zijn enkele aanvullende maatregelen genomen om de bouw in dit segment te versnellen.

 
Ook de bouwproductie van dure huurwoningen zakte fors in (-53%, huren >1.027), maar 2019 was wat dit segment betreft ook een eenmalig topjaar met 2.550 woningen. Nu blijft de teller steken op 1.177. De markt in het hoogste segment lijkt overigens momenteel redelijk verzadigd, mede doordat er door de coronacrisis veel minder expats in de stad verblijven. Het aandeel koopwoningen in de woningproductie steeg (naar 22,3%) maar het absolute aantal zakte in 2020 met 4,5 procent naar 1.368. 

Sociale huurwoningen

Er zijn in totaal 2.812 sociale huurwoningen in aanbouw genomen, waarvan 2.270 door woningcorporaties. Daarmee is een forse inhaalslag gemaakt ten opzichte van de jaren daarvoor. Bovendien werden vooral veel meer reguliere sociale huurwoningen gebouwd: 1.512. In de jaren daarvoor lag dat steevast onder de duizend, met als dieptepunt 2019 met 372 woningen.Specifiek voor jongeren werden vorig jaar 260 woningen in aanbouw genomen en voor studenten 498. Voor deze doelgroep bouwt met name De Key. Deze woningstichting nam in 2020 835 woningen in aanbouw. Voor het derde jaar op rij bouwt De Key daarmee de meeste woningen in de hoofdstad. Met deze kanttekening dat het vooral om kleine woningen voor jongeren en studenten gaat, zoals de wooncampus Lieven in Nieuw-West. In 2020 ging daar de laatste fase in aanbouw met 538 woningen van in totaal 1.200.


De meeste woningen zijn in aanbouw genomen in stadsdeel Nieuw-West, op de voet gevolgd door Noord. In beide stadsdelen zijn relatief veel sociale huurwoningen door woningcorporaties in aanbouw genomen. Daar zitten grote complexen voor jongeren en studenten bij, zoals de laatste fase van Lieven (538 woningen) van De Key in de Delflandpleinbuurt (zie foto).

klik voor vergroting

Trefwoorden: