Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
2011: veel samenvoegingen

In 2011 werden in Amsterdam relatief zeer veel corporatiewoningen samengevoegd, vooral in de stadsdelen Centrum en West.  

Vooral Eigen Haard wist er wel raad mee. Met 275 woningen is deze corporatie verantwoordelijk voor tweederde van alle samenvoegingen. Dat kwam vooral door het project Koningsvrouwen van Landlust in stadsdeel West. Is hier sprake van een trend? Eigen Haard denkt zelf van niet. Meer een incidentele piek. Samenvoegen is namelijk bedrijfseconomisch niet gunstig en aan kleine woningen is ook een chronisch gebrek. 

 

Totaal samenvoegingen corporatiewoningen

 

Veruit de meeste woningen die worden samengevoegd zijn klein. In de Czaar Peterstraat voegde Eigen Haard zelfs woninkjes van minder dan 25 vierkante meter samen. Ook na samenvoeging is slechts 12 procent van de woningen groter dan 80 vierkante meter.  Zo’n 85 procent werd na samenvoeging opnieuw als sociale huurwoning verhuurd. 

Gemeente en corporaties hebben afgesproken (in Bouwen aan de stad II) het aanbod aan grote woningen te vergroten door samenvoegen, ook voor het middensegment huur. De gemeente stimuleert dat door geen zogeheten ‘woningonttrekkingsbijdrage’ aan verhuurders te vragen. Maar dan moet de huur wel beneden de 930 euro blijven. In 2011 kwamen er zo 44 woningen bij voor middeninkomens.

 

Samenvoegingen naar prijssegment 2011

 

 

Bronvermelding: alle gegevens zijn afkomstig uit het Jaarboek 2012 van de AFWC. Dat is vanaf medio juli te downloaden via de site van de

AFWC