Donner-punten sturen beleid middensegment

09.09.11

Donner-punten sturen beleid middensegment

De gemeente Amsterdam komt met maatregelen om de positie van (lage) middeninkomens op de Amsterdamse woningmarkt te verbeteren. Zo wordt het makkelijker en goedkoper om woningen samen te voegen en om huurwoningen te bouwen voor deze inkomenscategorie. De gemeente wil met de corporaties ‘een derde segment’ in de huursector creëren voor woningen tot 800 euro huur.

De effecten van de voorgestelde maatregelen worden sterk beïnvloed door Donners maatregel de huurgrenzen in ‘schaarstegebieden’, waaronder een groot deel van de stadsregio Amsterdam, met maximaal 125 euro (25 punten) te verhogen. Dan “gaan de sluizen pas echt open”, concludeerde men bij de bespreking in de betreffende raadscommissie. De gemeenteraad reageerde in  meerderheid positief op de plannen. 

De ‘Donner-punten’ zorgen er op termijn voor dat in theorie zo’n 75.000 huurwoningen in de vrije sector (>142 punten) vallen. Er zijn 277.000 huurwoningen in Amsterdam. Momenteel heeft minder dan 10 % meer dan 142 punten. Dat wordt straks 18,2% corporatiewoningen plus 8,9 procent particuliere verhuur is 27,1%. De huren van deze woningen kunnen bij een nieuw verhuring fors worden verhoogd. Daarbij zijn andere aanpassingen aan het ‘puntenstelsel’ nog niet meegerekend. Een groen energielabel levert bijvoorbeeld sinds 1 juli extra punten op.
Wethouder Freek Ossel wil de gevolgen daarvan ‘verzachten’ door via afspraken met corporaties een ‘derde segment’ – van 652 tot 800 euro – in de huurmarkt te creëren voor huishoudens met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro. De corporaties willen daaraan meewerken.

Daarnaast wordt het voor zowel corporaties als particuliere verhuurders eenvoudiger en goedkoper om woningen samen te voegen, mits de nieuwe huur beneden de 800 euro blijft (experiment van 2 jaar). De gemeente ziet voor deze categorie huurwoningen af van de ‘onttrekkingsvergoeding’, mits de verhuurder de gereguleerde huur minimaal 15 jaar handhaaft.
Een andere maatregel is om voor te bouwen huurwoningen voor het middensegment de ‘sociale grondprijs’ te berekenen. Die woningen mogen tot de afgesproken 30 procent sociale woningbouw worden gerekend.

Als gemiddelde voor de stad geldt een minimumpercentage van 30% sociale woningbouw. Voor  die 30-procentnorm, waarvoor een lagere grondprijs geldt, tellen  straks dus behalve MGE-koopwoningen (eerdere maatregel) ook deze categorie middensegment huurwoningen. De eerste MGE-koopwoning moet overigens nog worden gebouwd in Amsterdam.

Huurstudio's

Tenslotte stimuleert de gemeente nu de bouw van ‘huurstudio’s’ voor gebieden als de Zuidas. Het gaat daarbij om piepkleine luxe appartementen tot 35 m2 met een huur tot 800 euro. Dankzij de Donner-punten wordt het straks mogelijk dergelijk kleine appartementen  – mits luxueus en energiezuinig uitgevoerd –  boven de liberaliseringsgrens van 142 punten te trekken.

Met deze voorstellen wordt tevens een motie van D66 uitgevoerd.

Zie HIER voor de notitie 'Woningmarktpositie Middensegment'

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.