D66 vindt Woonagenda SP-wethouder Laurens Ivens onvoldoende toekomstbestendig

13.07.2017
Image

D66 Amsterdam vindt de Woonagenda van SP-wethouder Ivens onvoldoende toekomstbestendig. Dat heeft D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig woensdag duidelijk laten weten. Hij wil minder sociale nieuwbouw en meer aandacht voor de bouw van betaalbare huurwoningen in het middensegment. Ook moeten Amsterdamse corporaties meer investeren in de verduurzaming en verbetering van bestaande sociale woningvoorraad.

“We hebben veel meer betaalbare middenhuurwoningen nodig. Alleen dan zorgen we dat Amsterdam een open, toegankelijke stad is, waar niet alleen arm of rijk maar ook Amsterdammers met een middeninkomen kunnen wonen. Om dat te bereiken moeten we dingen echt anders gaan doen dan de afgelopen zestig jaar. Met deze Woonagenda gaan we gewoon op dezelfde voet door. Zoals het stuk nu voorligt, kunnen we niet voor stemmen", aldus Van Dantzig.

Volgens hem biedt de SP-wethouder 'niet een Woonagenda gericht op de toekomst, maar een Woonagenda van de status quo'. “Natúúrlijk zullen Amsterdammers op de markt zeggen dat er behoefte is aan sociale huurwoningen, die enkeling die het geluk heeft in die 5,6 procent middenhuurwoningen te zitten, is op iedere markt in de minderheid. Dan neem je die politieagent, verpleger en die starters die wanhopig een plek zoeken in onze stad niet serieus.” De fractievoorzitter verbaast zich ook dat de wethouder niets heeft gedaan met de oproepen voor meer middenhuur van de De Nederlandsche Bank en en het Planbureau voor de Leefomgeving. “Hun oproep is helder: doe iets extra’s voor middeninkomens op de woningmarkt. Dat ontbreekt nu juist in deze Woonagenda, op wat D66 voorstellen die al zijn aangenomen na.”

Ook vindt D66 dat er onvoldoende aandacht is voor het gezonder en duurzamer maken van bestaande corporatiewoningen. “In Amsterdam staan woningen waar je in de woonkamer kan voelen hoe de wind waait. Met deze Woonagenda moeten bewoners in tochtige woningen blijkbaar maar even wachten. Onbegrijpelijk.’’ Verder heeft de wethouder volgens hem beleid gemaakt op basis van verouderde cijfers.

De opstelling van D66 zorgt voor spanningen binnen de coalitie. Ivens heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn keuze voor veertig procent sociale huur, veertig procent betaalbare huurwoningen in het middensegment en twintig procent dure huur en koop het resultaat is van een politiek compromis. D66 en VVD kochten de steun van de SP voor de invoering van eeuwigdurende erfpacht af met afspraken over meer sociale nieuwbouw en extra geld voor armoedebeleid. Acht maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen verkiezen 'de democraten' echter een andere opstelling. Of Ivens zijn koers zal wijzigen, moet blijken in de plenaire raadsvergadering volgende week. Wellicht is de oppositie (GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren) bereid de Woonagenda te steunen.
_____________________________________________________________________