D66 verlangt de bouw van meer middenhuurwoningen

13.11.2019
Image
update: reacties van IVBN en VVD
De gemeente Amsterdam moet extra inzetten op de bouw van middenhuurwoningen. Dat zegt D66-raadslid Alexander Hammelburg in reactie op de woensdag gepresenteerde prestatieafspraken met de Amsterdamse corporaties. SP-wethouder Ivens van Wonen moet daarover tot overeenstemming zien te komen met (institutionele) beleggers, zo hebben de coalitiepartners met elkaar afgesproken. Daarbij kan sprake zijn van aanpassing van grondprijzen en verruiming van het huurbeleid.
 
D66 vindt de afspraak met de corporaties om de komende jaren duizend nieuwe middenhuurwoningen te realiseren - middensegmentwoningen in bestaande plannen, 250 extra woningen per jaar vanaf 2022 en de terugkeer van dure huurwoningen in het betaalbare segment- en jaarlijks 275 sociale huurwoningen te liberaliseren onvoldoende. “Ik ben blij dat corporaties zich naast hun kernactiviteiten willen inspannen voor middengroepen, maar onze ambitie reikt verder”, aldus Hammelburg. De D66-fractie wil daarvoor een beroep doen op pensioenfondsen en verzekeraars. Maar de institutionele beleggers verenigd in de IVBN maakten kortgeleden nog duidelijk geen nieuwe investeringsmogelijkheden te zien in Amsterdam. De gemeente stelt te veel eisen en de grondprijzen zijn te hoog om tot een redelijke woningexploitatie te kunnen komen. Ook maken beleggers bezwaar tegen een mogelijke regulering van de maximale huurprijs en een begrenzing van de jaarlijkse huurverhoging maximaal gelijk aan inflatie.

“Institutionele beleggers zijn nodig om in Amsterdam extra middenhuurwoningen te realiseren. Zij kunnen en willen bouwen, maar moeten daarvoor wel wat hulp krijgen van de gemeente”, aldus Hammelburg. D66 wil daarom dat wethouder Ivens ‘een aantal voorwaarden voor de bouw van middenhuurwoningen onder de loep legt’. Het grondprijsbeleid moet worden aangepast. En de voorwaarden voor huurstijgingen kunnen wat D66 betreft worden verruimd. Verder zou het Actieplan Middeldure Huur opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. En kunnen particulieren worden aangemoedigd vaker gebouwen te transformeren naar middeldure huur.

Over de uitbreiding van het middenhuursegment heeft D66 inmiddels afspraken gemaakt binnen de coalitie (GroenLinks, PvdA en SP). Zij zullen tijdens de bespreking van de prestatieafspraken in de gemeenteraad op 27 november een gezamenlijke motie indienen om de voorwaarden voor de exploitatie van middenhuur en de bijbehorende grondprijzen tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen. “Op korte termijn willen we voorstellen met meer garanties dat deze middeldure huurwoningen worden gebouwd”, aldus Hammelburg.

'Genante vertoning'

VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé nam eerder het initiatief voor een rondetafelgesprek van de gemeenteraad met de leden van de IVBN. Zij is blij met de opstelling van de coalitie, maar noemt het ook 'een gênante vertoning'. "We weten al lange tijd dat de ambitie van D66 op gebied van middenhuur niet wordt gehaald. Al een jaar zijn we in de raad aan het bakkeleien over de vraag wat er aan de hand is tussen de wethouder en de beleggers. Pas nu wordt dat via een motie opgepakt. Natuurlijk: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, maar het is jammer dat het zo lang heeft geduurd."

IVBN: 'Verrast'

Frank van Blokland, directeur van de IVBN, reageert eveneens verrast. "Het lijkt erop dat er door de gemeenteraad naar onze bezwaren wordt geluisterd. Institutionele beleggers kunnen een grote bijdrage leveren aan een betere woningvoorraad in het middensegment. Corporaties kunnen ook wat doen, maar er is geen andere manier om meer middenhuurwoningen te krijgen. Dat waren institutionele beleggers van plan en dat zijn we van plan. Als de beleidskaders worden aangepast, dan hoop ik dat we daar met elkaar in slagen." Volgende week zitten beleggers opnieuw met de gemeente om tafel. Van Blokland wijst nog wel op een andere ernstige dreiging. "Het gaat ons niet alleen om het bemoeilijken van nieuwbouw, maar ook om een dreigende ingreep in de huren van bestaande woningen. Het is die combinatie die ons dwars zit."