D66 verlangt de bouw van meer middenhuurwoningen

13.11.19
Middeldure huurwoningen van Bouwinvest
D66 verlangt de bouw van meer middenhuurwoningen
update: reacties van IVBN en VVD
De gemeente Amsterdam moet extra inzetten op de bouw van middenhuurwoningen. Dat zegt D66-raadslid Alexander Hammelburg in reactie op de woensdag gepresenteerde prestatieafspraken met de Amsterdamse corporaties. SP-wethouder Ivens van Wonen moet daarover tot overeenstemming zien te komen met (institutionele) beleggers, zo hebben de coalitiepartners met elkaar afgesproken. Daarbij kan sprake zijn van aanpassing van grondprijzen en verruiming van het huurbeleid.
 
D66 vindt de afspraak met de corporaties om de komende jaren duizend nieuwe middenhuurwoningen te realiseren - middensegmentwoningen in bestaande plannen, 250 extra woningen per jaar vanaf 2022 en de terugkeer van dure huurwoningen in het betaalbare segment- en jaarlijks 275 sociale huurwoningen te liberaliseren onvoldoende. “Ik ben blij dat corporaties zich naast hun kernactiviteiten willen inspannen voor middengroepen, maar onze ambitie reikt verder”, aldus Hammelburg. De D66-fractie wil daarvoor een beroep doen op pensioenfondsen en verzekeraars. Maar de institutionele beleggers verenigd in de IVBN maakten kortgeleden nog duidelijk geen nieuwe investeringsmogelijkheden te zien in Amsterdam. De gemeente stelt te veel eisen en de grondprijzen zijn te hoog om tot een redelijke woningexploitatie te kunnen komen. Ook maken beleggers bezwaar tegen een mogelijke regulering van de maximale huurprijs en een begrenzing van de jaarlijkse huurverhoging maximaal gelijk aan inflatie.

“Institutionele beleggers zijn nodig om in Amsterdam extra middenhuurwoningen te realiseren. Zij kunnen en willen bouwen, maar moeten daarvoor wel wat hulp krijgen van de gemeente”, aldus Hammelburg. D66 wil daarom dat wethouder Ivens ‘een aantal voorwaarden voor de bouw van middenhuurwoningen onder de loep legt’. Het grondprijsbeleid moet worden aangepast. En de voorwaarden voor huurstijgingen kunnen wat D66 betreft worden verruimd. Verder zou het Actieplan Middeldure Huur opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. En kunnen particulieren worden aangemoedigd vaker gebouwen te transformeren naar middeldure huur.

Over de uitbreiding van het middenhuursegment heeft D66 inmiddels afspraken gemaakt binnen de coalitie (GroenLinks, PvdA en SP). Zij zullen tijdens de bespreking van de prestatieafspraken in de gemeenteraad op 27 november een gezamenlijke motie indienen om de voorwaarden voor de exploitatie van middenhuur en de bijbehorende grondprijzen tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen. “Op korte termijn willen we voorstellen met meer garanties dat deze middeldure huurwoningen worden gebouwd”, aldus Hammelburg.

'Genante vertoning'

VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé nam eerder het initiatief voor een rondetafelgesprek van de gemeenteraad met de leden van de IVBN. Zij is blij met de opstelling van de coalitie, maar noemt het ook 'een gênante vertoning'. "We weten al lange tijd dat de ambitie van D66 op gebied van middenhuur niet wordt gehaald. Al een jaar zijn we in de raad aan het bakkeleien over de vraag wat er aan de hand is tussen de wethouder en de beleggers. Pas nu wordt dat via een motie opgepakt. Natuurlijk: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, maar het is jammer dat het zo lang heeft geduurd."

IVBN: 'Verrast'

Frank van Blokland, directeur van de IVBN, reageert eveneens verrast. "Het lijkt erop dat er door de gemeenteraad naar onze bezwaren wordt geluisterd. Institutionele beleggers kunnen een grote bijdrage leveren aan een betere woningvoorraad in het middensegment. Corporaties kunnen ook wat doen, maar er is geen andere manier om meer middenhuurwoningen te krijgen. Dat waren institutionele beleggers van plan en dat zijn we van plan. Als de beleidskaders worden aangepast, dan hoop ik dat we daar met elkaar in slagen." Volgende week zitten beleggers opnieuw met de gemeente om tafel. Van Blokland wijst nog wel op een andere ernstige dreiging. "Het gaat ons niet alleen om het bemoeilijken van nieuwbouw, maar ook om een dreigende ingreep in de huren van bestaande woningen. Het is die combinatie die ons dwars zit."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.