Overslaan en naar de inhoud gaan

'Corporaties verkopen in 2022 en 2023 minder sociale huurwoningen'

Image

De Amsterdamse corporaties verkopen dit jaar en in 2023 minder sociale huurwoningen. Daarmee proberen zij zoveel mogelijk de eerder met gemeente en huurders afgesproken groei van de woningvoorraad te realiseren, dat meldt wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) in antwoord op vragen van BIJ1-raadslid Nilab Ahmadi.  

De achterstand is omvangrijk. De afgelopen vijf jaar verkochten corporaties jaarlijks gemiddeld tussen 850 en 1.000 woningen. Door deze verkopen en onvoldoende nieuwbouw is het voor corporaties vrijwel onmogelijk alsnog de in de Samenwerkingsafspraken voor de periode 2020-2023 afgesproken groei van per saldo 3.000 sociale huurwoningen en 1.100 middeldure huurwoningen te realiseren. Er zijn al ruim twee jaar verstreken. In 2020 kromp de voorraad licht. Vorig jaar was slechts sprake van een groei met 619 sociale huurwoningen; het saldo van nieuwbouw (1.930) minus verkoop (868), sloop (156) en liberalisatie (287). Het aantal middeldure huurwoningen groeide in 2021 met 680 woningen. 

Het huidige college van PvdA, GL en D66 vindt de bestaande sociale huurvoorraad zeer belangrijk. Deze voorraad dient volgens wethouder Pels dan ook te worden beschermd. Zij wil daarom niet dat er nog corporatiewoningen worden verkocht, tenzij evident meer wordt teruggebouwd. Dat wordt ook haar inzet voor de Samenwerkingsafspraken met de corporaties voor de periode vanaf 2024. Deze inzet wordt nader uitgewerkt in de Amsterdam Aanpak Volkshuisvesting. Aan de AAV wordt op dit moment door het college gewerkt. 

Ahmadi stelde raadsvragen naar aanleiding van protesten van actiegroep Niet te Koop tegen de verkoop door Eigen Haard van een sociale huurwoning aan de Passeerdersgracht in Centrum-West. Deze verkoop is volgens Pels niet in strijd met de huidige Samenwerkingsafspraken. In dat deel van de binnenstad mogen huurwoningen alleen worden verkocht als de woningen overduidelijk niet aansluiten bij de volkshuisvestelijke taak van corporaties. Dat was bij dat pand het geval.