Corporaties protesteren tegen 'Brusselse' inkomensgrens

07.05.2010

Corporaties protesteren tegen 'Brusselse' inkomensgrens

Nederlandse corporaties gaan in beroep tegen de nieuwe Europese beschikking die de voorwaarden voor Nederlandse staatssteun aan woningcorporaties regelt. Belangrijkste pijnpunt is dat corporaties hun doelgroep moeten beperken tot huishoudens met een belastbaar inkomen tot 33.000 euro. Zij moeten 90 procent van hun vrijkomende huurwoningen aan deze doelgroep toewijzen. Deze grens blijkt het werkterrein van de corporaties ingrijpend te beperken. In totaal ondersteunen ruim honderd corporaties het beroep dat een aantal collega's heeft aangetekend tegen de Europese beschikking. 

De corporaties vrezen dat veel huishoudens boven die inkomensgrens geen huurwoning meer kunnen krijgen, maar ook geen woning kunnen kopen. Ze vinden dat de Commissie de brede definitie van sociale huisvesting in Nederland beperkt en hiermee misbruik maakt van haar bevoegdheid. Daarnaast veroorzaakt de Europese beschikking grote onzekerheid voor investeringsplannen. Tenslotte zou leegstand dreigen in delen van het land omdat het aanbod aan huurders met het 'juiste' inkomen te laag is. Een aantal corporaties tekent ook beroep aan tegen het deel van de beschikking dat betrekking heeft op de bijzondere projectsteun die als nieuwe steunmaatregel is aangemeld.

Zie ook:
NUL20 (16-04-2010): Alliantie: kwart minder corporatiewoningen door Brussel

NUL20 (maart 2010): Brussels akkoord over staatssteun corporaties verkleint kansen middeninkomens