Corporaties negeren nieuwe regels woningdelen

22.05.17
Corporaties negeren nieuwe regels woningdelen
De Amsterdamse woningcorporaties lopen te hoop tegen de nieuwe regels voor woningdelen. Met name de hoge kosten voor isolatie stuiten op verzet. "Dit zijn regels voor een niet bestaand probleem." Ze vinden de geluidseisen onwerkbaar en zijn niet van plan de nieuwe regels na te leven. Verhuurders moeten voor woningdelen een vergunning aanvragen. Dat zijn de corporaties niet van plan.
 
Strategiemanager Perry Hoetjes van Stadgenoot: "Stadgenoot gaat ook geen dure isolerende voorzieningen aanbrengen in bestaande situaties. Wij willen ons geld en onze energie steken in de échte opgaven, zoals het bouwen van nieuwe woningen en het verduurzamen van ons bestaande vastgoed."
Hij schetst de consequenties:  "Bewoners zullen tijdelijk hun woning uit moeten, zodat wij plafonds kunnen verlagen en extra tussenwanden kunnen plaatsen. Je komt al snel op bedragen van 30.000 euro per woning. Alleen Stadgenoot heeft al vierhonderd woningdeel-woningen. Dan kom je op een bedrag van 12 miljoen euro."
 
Ook bestuursvoorzitter Hester van Buren van Rochdale heeft geen goed woord over voor de nieuwe regels. Ze begrijpt dat de gemeente beducht is voor overlast. Maar die ontstaat veelal als huisjesmelkers te veel mensen bij elkaar proppen. Dat doen de corporaties anders: "Wij hebben al honderdvijftig woningen met woningdelers en willen dat aantal uitbreiden. Wij hanteren daarbij duidelijke regels die misstanden uitsluiten. Van meer overlast bij woningdelers dan in andere situaties is helemaal geen sprake. Van gezinnen met kleine kinderen hebben buren misschien nog wel meer last. Rochdale houdt zich altijd aan de wet, maar wij gaan hier niet aan meewerken."

Burgerlijke ongehoorzaamheid dus, terwijl de gemeente wel heeft aangekondigd te gaan handhaven. Mocht dat daadwerkelijk gebeuren, dan stapt Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, naar de rechter. "Door deze regels worden wij gehinderd in het uitvoeren van onze maatschappelijke taak." Van Buren hoopt dat het niet zo ver komt en de gemeente alsnog een uitzondering maakt voor woningcorporaties. "Wij zijn betrouwbare partners waarmee de gemeente afspraken kan maken. En als er sprake is van overlast, dan zijn wij daarop aanspreekbaar."
 
De gemeente Amsterdam kon NUL20 nog geen informatie geven over het aantal aangevraagde vergunningen sinds het nieuwe beleid is ingevoerd.
 
 
Strategiemanager Perry Hoetjes van Stadgenoot: "Stadgenoot gaat ook geen dure isolerende voorzieningen aanbrengen in bestaande situaties." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS