Overslaan en naar de inhoud gaan

Corporaties investeerden in 2020 voor 4,9 miljard euro in sociale huursector

Image

Corporaties investeren meer in de sociale huursector, terwijl bij de zogenoemde niet-DAEB activiteiten een verdergaande krimp is te zien. Dit blijkt uit een analyse van Finance Ideas van de jaarverslagen van de honderd grootste Nederlandse corporaties, inclusief de zes grote Amsterdamse corporaties.

Vooral in het sociale segment stijgt de operationele kasstroom. Deze opgaande lijn is vooral het resultaat van dalende rentelasten. Volgens Finance Ideas kan ook de komende jaren de daling van de rentelasten een positief effect hebben op de operationele kasstroom. De investeringen in de sociale huursector kwamen in 2020 uit op 4,9 miljard euro. Ten opzichte van 2019 is dit een toename van bijna 11 procent. Investeringen in nieuwbouw laten de sterkste stijging zien (16,5 procent). Deze investeringen zijn voor een groot deel gefinancierd uit eigen middelen, maar ook voor een deel met een groei van de leningenportefeuille.

Bij de niet-DAEB activiteiten is een krimp te zien. Het saldo van investeringen (594 miljoen euro) minus desinvestering (811 miljoen euro) was in 2020 negatief. In de toekomst zou het beeld, zo denkt Finance Ideas, kunnen kantelen. Alle woningcorporaties tezamen hebben voor de periode 2021 – 2025 gepland om 9.947 huurwoningen in het middensegment te realiseren. Dat komt overeen met 9 procent van de huidige voorraad aan corporatiewoningen in de vrije sector.
Het onderzoek is gebaseerd op de jaarverslagen van de honderd grootste woningcorporaties. Deze woningcorporaties hebben gezamenlijk 1,8 miljoen verhuureenheden in bezit. Daarmee hebben zij een aandeel van ruim 75 procent van de corporatiesector.