Overslaan en naar de inhoud gaan

Cees van Boven wordt nieuwe voorzitter De Vernieuwde Stad

Image

Cees van Boven wordt per 1 juli 2018 de nieuwe voorzitter van De Vernieuwde Stad, het samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke woningcorporaties. Hij volgt Marien de Langen op, die zijn volledige termijn als voorzitter er dan op heeft zitten. Van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland en daarvoor van Parteon, wil zijn kennis en ervaring inzetten om de focus van het platform scherp te houden: het maken en behouden van prettige steden om in te wonen.

Marien de Langen, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Stadgenoot, trad in 2012 aan. Tijdens zijn voorzitterschap is het profiel van De Vernieuwde Stad scherper geworden. Enerzijds het agenderen van maatschappelijke ontwikkelingen rond het wonen in de steden. Anderzijds de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring om samen effectiever en efficiënter te werken aan de stedelijke vernieuwing.
Volgens Van Boven is er voor de stedelijke corporaties een grote fysieke opgave: verduurzaming, nieuwbouw, transformatie en krimp. Maar ook het sociale domein stelt corporaties in de stedelijke gebieden voor een veranderende opgave. Dit als gevolg van de veranderende samenstelling van de huurderspopulatie. Van Boven: “De focus moet dus liggen op de kennisuitwisseling en innovatie in het fysieke en sociale domein in het belang van de stad.”

Verder treedt Bert Halm, bestuursvoorzitter van Eigen Haard, toe tot het bestuur van De Vernieuwde Stad. Hij wil zich inzetten voor de vernieuwing van steden en heeft bijzondere belangstelling voor verduurzaming van de woningvoorraad. Duurzaam wonen moet volgens hem 'trendy en normaal' worden.