Overslaan en naar de inhoud gaan

CBS: duur scheefwonen neemt niet verder toe

Image

Het aantal huishoudens dat veel huur betaalt in verhouding tot het inkomen, is in 2015 gelijk gebleven. In dat jaar waren er 370 duizend huishoudens met huurtoeslag die “duur scheefwoonden”. In totaal ontvingen zij bijna 1,1 miljard euro huurtoeslag. Dat meldt het CBS op basis van inkomensgegevens over het jaar 2015.

Jarenlang was sprake van stijging van het aantal dure scheefwoners. Van duur scheefwonen is sprake als huurders op grond van hun inkomen en vermogen recht op huurtoeslag hebben en de huur van hun woning hoger is dan de zogenaamde aftoppingsgrens (576,87 euro per maand voor één- en tweepersoonshuishoudens, 618,24 euro voor grotere huishoudens). Ligt de huur onder deze grens, dan is er sprake van passend wonen. Het aandeel dure scheefwoners onder huishoudens met huurtoeslag steeg van ruim 9 procent in 2006 naar ruim 28 procent in 2014. In 2015 daalde het percentage voor het eerst, naar bijna 27 procent van alle huurtoeslagontvangers.

Het percentage dure scheefwoners onder de huishoudens die huurtoeslag ontvangen is met 36 procent het grootst bij huishoudens met voornamelijk inkomen uit een eigen onderneming. Duur scheefwonen komt naar verhouding ook vaak voor bij eenoudergezinnen met huurtoeslag (37 procent).