Boete voor airbnb-conciërgebedrijf Iamb&b van de baan

14.07.17
Boete voor airbnb-conciërgebedrijf Iamb&b van de baan

De boete van bijna 150.000 euro voor airbnb-conciërgebedrijf Iamb&b is van de baan. Na een bezwaarprocedure is geconcludeerd dat eigenaar Dirk Minnebo op formele gronden niet kan worden beboet. Amsterdam heeft inmiddels het gat in de gemeentelijke regelgeving gedicht.

In februari dit jaar legde de gemeente een boete op aan Iamb&b, omdat het bedrijf een aantal woningen illegaal aan de woonvoorraad had onttrokken. Die overtreding werd echter niet door Iamb&b begaan, maar door een ander bedrijf. De exploitatie werd op een later moment door Minnebo overgenomen. In geval van ‘voortzetting woningonttrekking’ kan aan de laatste ondernemer geen boete worden opgelegd.

“De gemeente was op de hoogte van die tekortkoming in de regelgeving”, aldus een woordvoerster. “We zouden ook geen boete hebben opgelegd, als we van de voortzetting zouden hebben geweten. Maar de ondernemer heeft indertijd niet op de aankondiging van de boete gereageerd." Sinds 1 juli kan de gemeente bij voortzetting woningonttrekking wel boetes opleggen. Daarvoor zijn de regels aangepast.

De eigenaar van de elf panden heeft ook een boete van bijna 150.000 euro opgelegd gekregen. Die procedure is nog niet afgerond.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS