Overslaan en naar de inhoud gaan

Betondorp, Admiralenbuurt en Oud-Zuid beschermd stadsgezicht

Image

De gemeente Amsterdam wijst Oud-Zuid, de Admiralenbuurt en Betondorp aan als beschermd stadsgezicht vanwege de hoge architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. De erfgoedverenigingen Heemschut, Cuypersgenootschap en Amstelodamum vroegen begin 2019 al om een dergelijke aanwijzing. 

De aanwijzing van Oud-Zuid betreft de strook Overtoom/Vondelbuurt, het gebied Vondelpark-/ Concertgebouw-/Museumpleinbuurt, de Pijp en de Amsteloevers. Het gebied geldt als een uniek voorbeeld van Nederlandse stedenbouw tussen 1860 en 1910. Met een gevarieerde bebouwing zowel voor de gegoede burgerij, als voor middenstanders en arbeiders.
De Admiralenbuurt is onderdeel van een volkswoningbouwwijk die in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw tot stand is gekomen. Het gebied werd tussen 1922 en 1927 ingericht als onderdeel van het zogenaamde ‘Plan West’. Volgens de gemeente is het gebied van grote nationale en internationale waarde in zowel stedenbouwkundig, architectonisch en cultuurhistorisch opzicht. 
En Betondorp is een toonbeeld van goed bewaarde vroeg 20e-eeuwse stadsuitbreiding. Aan de buurt liggen de idealen van de tuinstadbeweging ten grondslag. De sterk formele opzet maakt het tot een uniek tuindorp. Bijzonder is eveneens dat het tuindorp deels in experimentele betonbouw werd uitgevoerd. 

De betere bescherming zal worden uitgewerkt in het toekomstige Omgevingsplan.