Bestuurder Mieke van den Berg vertrekt bij Eigen Haard

29.10.19
Bestuurder Mieke van den Berg vertrekt bij Eigen Haard

Vandaag heeft Mieke van den Berg (53), lid van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Eigen Haard, de medewerkers laten weten dat zij toe is aan een nieuwe uitdaging. Haar voornemen is enige tijd geleden al met de Raad van Commissarissen en medebestuurder Bert Halm afgestemd.

Mieke van den Berg heeft ruim 20 jaar voor Eigen Haard gewerkt. Mieke van den Berg: “Eigen Haard twintig jaar terug is niet meer te vergelijken met de organisatie van nu”. Zes fusies en talloze reorganisaties heeft Van den Berg mede in goede banen geleid. Zij heeft adequaat geanticipeerd op conjuncturele pieken en dalen en Eigen Haard daar verstandig in mee laten bewegen. Mieke van den Berg: ”Altijd heb ik de lange termijn in het vizier gehouden, zodat de continuïteit en de dienstverlening van onze organisatie geborgd blijft.”

Ook op Europees niveau heeft Van den Berg zich ingezet voor de volkshuisvesting en de verbinding gemaakt naar de Nederlandse situatie. Zij is een ervaren bestuurder die de volkshuisvesting een warm hart toe draagt. Mieke van den Berg: “Een enorm mooie tijd heb ik gehad, waarbij ik er vooral naar toegewerkt heb Eigen Haard als professionele partij op de kaart te zetten. Om te zorgen dat Eigen Haard een club is waar je bij wilt zijn en waar men nieuwsgierig zoekt naar wat de volgende stap wordt, waar creativiteit ruimte krijgt. Er staat een gezonde woningcorporatie met een ambitie van deze tijd. En het allerbelangrijkste, waar het allemaal om draait: het belang van de huurder staat bij Eigen Haard meer dan ooit op het vizier.”

Mieke van den Berg is bijna 11 jaar bestuurder van Eigen Haard. Zij vindt het tijd om plaats te maken voor een nieuwe bestuurder die samen met bestuursvoorzitter Bert Halm Eigen Haard de toekomst in loodst. Mieke: “Ik heb in diverse bestuurssamenstellingen gewerkt, waarvan de afgelopen 4 jaar heel plezierig met Bert. Ik kan Eigen Haard met een gerust hart achter laten.”

Per 1 januari 2020 draagt Mieke van den Berg haar bestuurstaken over aan Bert Halm en zij rondt in januari en februari haar werkzaamheden af. De Raad van Commissarissen spreekt haar waardering uit voor Mieke van den Berg en wat zij voor Eigen Haard heeft betekend. Rob Zuidema (vz RvC): “Met Mieke hebben we een goede bestuurder in huis gehad. Iemand die Governance hoog in het vaandel draagt. Met hart voor de zaak en met oog en oor voor de mensen. Een stevige en open bestuurder, die met een strak (financieel) beleid een gezonde organisatie achterlaat. Wij gunnen het haar van harte om invulling te geven aan haar wens om nieuwe uitdagingen aan te gaan en wensen haar veel succes.”

Binnenkort start de werving en selectie voor een nieuw lid van de Raad van Bestuur.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.