Amsterdamse oppositiepartijen willen naadje van de kous weten over de 'bouwstop'

20.04.21
Amsterdamse oppositiepartijen willen naadje van de kous weten over de 'bouwstop'
De Telegraaf geeft ruim baan aan Amsterdamse oppositiepartijen om nog eens de "volledige cijfers" achter de zogeheten bouwstop te eisen van wethouder Van Doorninck. Het gaat daarbij overigens niet om een bouwstop maar om het vooruitschuiven van initiatieven in het Arenagebied en Amstel III in Zuidoost. Dat is vanwege een maximering van de ambtelijke capaciteit die voor de eerste fase van planontwikkeling wordt ingezet. VVD, CDA en CU willen dat deze bezuiniging van zo'n 16 miljoen euro wordt teruggedraaid. Volgens wethouder Laurens Ivens is dat niet nodig. Amsterdam werkt al aan een historisch hoge bouwproductie. Er zouden voor de komende vier jaar al plannen zo'n 49.000 woningen in ontwikkeling zijn. Een beetje spreiding kan geen kwaad.
 
Directeur Niels Marijnissen van Certitudo trok eind maart aan de bel nadat Amsterdam een nieuw initiatief van Certitudo in Zuidoost voorlopig niet in behandeling wil nemen. Certitudo heeft 14 kavels in Zuidoost voor 1.600 woningen. De vertraging raakt planvorming voor 300 woningen; de overige 1.300 zijn al verder in het ontwikkelproces. Meer geraakt wordt Doniger Urban Developments, aldus directeur ontwikkeling Astrid van den Berg: "We hebben te horen gekregen dat de planvorming voor 600 tot 800 woningen on hold is gezet." Doniger is sinds 2016 actief in Amsterdam. Sindsdien nam het bedrijf 850 woningen in aanbouw.
De oppositie zegt nog altijd niet precies te weten hoeveel projecten geraakt worden door de bezuinigingen. "Dat is kwalijk, daar moet je als college helder over zijn", zegt Gerjan van den Heuvel (CU) in de Telegraaf.
Van den Berg meldde vorige week bij een discussie in Pakhuis de Zwijger dat ze de gemeente hebben aangeboden de proceskosten te willen voorfinancieren, zodat die nu niet op de gemeentebegroting drukt. De gemeente heeft daar volgens haar afwijzend op gereageerd. Men zou bang zijn dat ontwikkelaars teveel invloed krijgen. Want 'wie betaalt, bepaalt', kreeg ze meermaals te horen. Volgens haar is dat onzin. "Uiteindelijk betalen we die kosten toch via de grondkosten of een anterieure overeenkomst."
 
Wethouder Ivens reageerde in Pakhuis de Zwijger op de kritiek van de ontwikkelaars. Amsterdam heeft inderdaad een rem gezet op de proceskosten in de voorfase van nieuwe initiatieven. Die zijn sinds de vorige crisis verveelvoudigd van 20 naar 92 miljoen euro in 2020. De gemeente heeft die nu gemaximeerd op 80 miljoen euro, de uitgave in 2018. Ivens: "Daar konden we in voorgaande jaren bouwrecords mee ontwikkelen. We willen zeven jaar lang 7.500 woningen per jaar bouwen. Afgezien van vorig jaar zitten we daar goed mee op stoom. Op het moment dat je met ons een afsprakenbrief maakt, willen we onze capaciteit in de eerste plaats richten op het realiseren van die projecten. En daarnaast werken we ook nog mee aan andere nieuwe initiatieven."
Hij twijfelt ook of de stad meer nieuwbouw tegelijkertijd aankan: de stad moet ook mee kunnen groeien, wat voorzieningen betreft, zoals sportvoorzieningen, scholen en dergelijke.
Marijnissen is niet overtuigd: "In 2021 kunnen we geen nieuwe initiatieven oppakken in Amstel III. Dat geeft een deuk in het vertrouwen. Eigenaren staan op een tweesprong. Ze kunnen nu ook besluiten hun bedrijfspand weer langjarig door te exploiteren. Dat wil je niet. We zitten nu in een bouwpiek, maar de effecten van deze vertraging merk je over een jaar of vier. Ik heb altijd geleerd dat je door moet pakken als het marktsentiment goed is. Dat geldt des te meer als je zoals in Amstel III als gemeente geen eigen posities hebt." Marijnissen wil nu vooral perspectief: wanneer worden de plannen dan wel in behandeling genomen?
 
Ivens, Marijnissen en Van den Bergh spraken op 15 april in Pakhuis de Zwijger bij de bijeenkomst: Bouwstop of Bouwpiek? Zie onder voor link naar de video-registratie.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.