Amsterdamse corporaties reageren positief op plannen nieuwe coalitie

27.05.2022
Image

De Amsterdamse woningcorporaties reageren positief op het plannen van de nieuwe coalitie rond Bouwen en Wonen. De koepelorganisatie AFWC toont zich verheugd dat het nieuwe college meer en intensiever wil samenwerken met de woningcorporaties en dat 40-40-20 verhouding de inzet blijft bij nieuwbouwprojecten 

Het coalitie-akkoord straalt volgens de AFWC "een realistische aanpak" uit. Men prijst de wens om de stedelijke ontwikkeling te versnellen en procedures te versimpelen. Wat dat laatste betreft klinkt tussen de regels de nodige frustratie over de huidige praktijk: "Het is de taak van de ambtelijke organisatie om projecten minder complex aan te pakken, minder extra eisen te stellen en meer te sturen op basale kwaliteit." 

De Federatie onderschrijft de extra inzet in Nieuw-West, Zuidoost en Noord, de huisvesting van kwetsbare groepen en het bestrijden van dakloosheid. Positief is men ook over de blijvende inzet op armoedebestrijding en de grootschalige inzet op woningisolatie.

De corporaties zijn uiteraard minder ingenomen met de verhoging van de OZB: "Dit zal beslag leggen op de zo noodzakelijke investeringsruimte van de woningcorporaties." De coalitie wil met de verhoging vanaf volgend jaar 52,5 miljoen extra binnenhalen. Omdat zo'n 40 procent van de Amsterdamse woningvoorraad eigendom is van corporaties zal een aanzienlijk deel van dat bedrag bij hen vandaan moeten komen.