Amsterdamse corporaties bouwen minder

12.02.13
Hans van Harten
Amsterdamse corporaties bouwen minder
update 18-02-2013

De Amsterdamse woningcorporaties zullen in 2016 nog maar 850 woningen opleveren. Een jaar later daalt het aantal opleveringen nog verder naar zevenhonderd woningen. Zo verwacht de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Volgens directeur Hans van Harten blazen de corporaties de plannen voor de bouw van zeker vijfduizend woningen voor de periode 2013-2018 af. De verwachting van de federatie is gebaseerd op de jongste meerjarenprognoses en de veronderstelling dat de Amsterdamse corporaties 65 procent van hun voorgenomen bouwproductie daadwerkelijk tijdig realiseren.

In de berekeningen is rekening gehouden met de invoering van de verhuurderheffing, het nieuwe huurbeleid en een jaarlijkse verkoop van gemiddeld 1800 woningen uit eigen bezit. De berekening is gemaakt op basis van het oorspronkelijke regeerakkoord. Het aangepaste woningmarktakkoord verandert daar volgens Van Harten niet fundamenteel iets aan: "Op het oude Regeerakkoord zijn wat pleisters geplakt. De scherpste kantjes zijn eraf, maar het blijven magere jaren", zo zegt AFWC-directeur Hans van Harten. "Er wordt door de politiek te luchtig gedaan over het mogelijke effect van dit akkoord. De verhuurderheffing gaat weliswaar wat omlaag, maar de extra huurinkomsten dalen eveneens. We schieten er dus niet zoveel mee op. De lage bouwproductie zal er niet mee veranderen."

Vorig jaar leverden de Amsterdamse corporaties nog 1200 woningen op. De afgelopen tien jaar bouwden de corporaties naar schatting zeventig procent van alle woningen in Amsterdam.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS