Amsterdam verruimt markt middeldure huurwoningen

07.06.12

Amsterdam verruimt markt middeldure huurwoningen

update 18:15
De gemeente Amsterdam nodigt investeerders uit middeldure huurwoningen te ontwikkelen op vier locaties op IJburg, in Overhoeks, Amstelwartier en aan de Zuidas. Op deze locaties is ruimte voor vijfhonderd woningen. De gemeente is bereid voor dit segment de grondprijzen te verlagen met maatwerkregelingen per project. Het plan werd op de Provada gepresenteerd. De reactie onder investeerders was overwegend positief.

Volgens wethouder Freek Ossel is er een sterk groeiende vraag naar huurwoningen in de prijscategorie tot negenhonderd euro. Amsterdam is een zeer populaire stad voor 'young professionals'. Die vraag neemt verder toe door het stilvallen van de koopmarkt, strengere hypotheekeisen en verscherpte inkomenseisen voor de sociale huursector. De mogelijkheden om dergelijke huurwoningen te bouwen waren de afgelopen jaren gering. Het aanbod is dit segment is bijzonder klein, maar gemeente ziet een stijgende belangstelling bij institutionele beleggers, familiebedrijven en corporaties. Een vorig jaar gehouden marktconsultatie versterkte dit beeld. Door de grote woningvraag in Amsterdam is het risico gering.

Om investeerders voldoende rendement te bieden, wil wethouder Van Poelgeest van grondzaken nu verder gaan dan de huidige korting van 7,5 procent op de grondprijs die nu voor vrije sectorhuurwoningen geldt. Maar dan moeten wel afspraken worden gemaakt over de maximale huur en de termijn waarop de panden weer worden uitgepond. De gemeente wil per project tot maatwerk komen "met de boeken op tafel." Uitgangspunt van de gemeente is dat de belegger afkoerst op een rendement van 5 procent. Bij latere uitponding volgt een extra rekening van het grondbedrijf.
De gemeente wil beleggers verder tegemoet komen door de huidige parkeernormen los te laten. Nu geldt in grote delen van de stad de verplichting gebouwde parkeervoorzieningen op te nemen in de bouwplannen, met minimaal één parkeerplek per woning maar vaak nog hoger. In de praktijk is er vaak leegstand, omdat lang niet elke Amsterdammer een auto heeft. Van Poelgeest: "Wat dat betreft zijn wij zoekende waar we de grens moeten leggen."

De aanwezige investeerders reageerden over het algemeen positief op de plannen, al vinden pensioenfondsen een rendement van 5 procent te laag. Maar het schept in ieder geval de mogelijkheid het gesprek aan te gaan.
Investeerders kunnen vanaf nu plannen indienen voor ruim vijfhonderd woningen op vier locaties: een woontoren op Overhoeks in Amsterdam-Noord; woningen aansluitend aan Solid 1 op het Haveneiland van IJburg; een woongebouw langs de Spaklerweg op het Amstelkwartier en twee kavels in deelgebied Gershwin aan Amsterdam Zuidas.
Dat is pas het begin. De komende jaren moet de bouw van middeldure vrije sectorhuurwoningen een vast element in de bouwproductie worden. Investeerders mogen ook zelf locaties aandragen. Maar Van Poelgeest liet duidelijk weten dat de gemeente niet gaat heronderhandelen over de grondprijs van locaties die al zijn afgenomen. Bestuurder Stefan Schuwer van Ymere was not amused: "Dat wringt wel. Je verdunt hiermee de bestaande markt verder." 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.