Amsterdam tot 2040 buurt voor buurt van het aardgas af

03.04.20
Amsterdam tot 2040 buurt voor buurt van het aardgas af
De komende twintig jaar gaat heel Amsterdam van het aardgas af. In de op 3 april gepubliceerde Transitievisie Warmte staat wanneer welke buurt aan de beurt is. De gemeente start in buurten waar corporaties plannen hebben om op korte termijn te renoveren of waar werkzaamheden in de openbare ruimte gepland zijn. 
 
In de visie staat ook welke alternatieve warmtebron voor aardgas in elke buurt de voorkeur heeft. Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die een Transitievisie Warmte vrijgeeft voor inspraak. “Amsterdam is tien jaar eerder dan in de rest van Nederland. Dat doen we om onze CO2-uitstoot te verlagen, maar ook uit solidariteit met de Groningers die al geruime tijd worden getroffen door aardbevingen als gevolg van gasboringen. De Transitievisie warmte laat Amsterdammers zien wat voor hun buurt een logisch moment is om van het aardgas af te gaan. Ook biedt het houvast bij het maken van keuzes bij het doen van duurzame investeringen in de woning. Daarbij is de duurzaamste energie de energie die je bespaart, dus beginnen met isoleren is voor elke buurt een goed idee", aldus wethouder Van Doorninck.
 
Bij de totstandkoming van de transitievisie heeft de gemeente gekeken naar de best betaalbare warmteoplossing per buurt en de termijn waarop die te realiseren is. Ook is er rekening gehouden met de duurzaamheid van de oplossing, de overlast en de bestaande renovatieplannen van woningcorporatiebezit. Daarnaast is gekeken naar buurten waar bewoners zich al georganiseerd hebben, zoals Middenmeer-Noord, het WG-terrein en Gaasperdam. De volgende stap is het opstellen van uitvoeringsplannen per buurt.
 
Volgens Van Doorninck kent Amsterdam veel verschillende typen bebouwing. Daarom is er niet één oplossing. “Voor de ene buurt is een warmtenet de oplossing, voor de andere all-electric. De bron voor warmte kan per alternatief verschillen en zal na verloop van tijd nog duurzamer worden. In ongeveer 50 buurten zijn de gemeente, partners en bewoners al met elkaar in gesprek over aardgasvrij wonen, en maken zij samen uitvoeringsplannen per buurt. Dit zijn voornamelijk buurten waar plannen zijn voor renovatie of werkzaamheden in de openbare ruimte die vlak bij het huidige warmtenetwerk liggen.”
 
De Transitievisie Warmte laat zien dat voor wijken die tussen 1945 en 2000 zijn gebouwd, een warmtenet veelal het voorkeursalternatief voor aardgas is. Voor deze wijken geldt ook dat het warmtenetwerk al dichtbij ligt, wat zorgt voor ongeveer 30 procent lagere kosten dan wanneer er wordt gekozen voor een andere warmteoplossing. Voor de wijken in de binnenstad, gebouwd voor 1920, geldt het omgekeerde: er is niet één aardgasvrije oplossing overtuigend goedkoper dan andere duurzame alternatieven voor aardgas. Voor deze buurten geldt dat elke verbouwing of verhuizing aanleiding moet zijn om maximaal te isoleren. Als het lukt om het gasverbruik in deze buurten met 70 procent te verminderen, dan kan duurzaam gas een oplossing zijn. Daarom blijft voorlopig het aardgasnetwerk liggen.  
De gemeenteraad zal na de zomer de Transitievisie Warmte definitief vaststellen.
 

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS