Amsterdam Gastvrij: nieuwe belangenbehartiger voor vakantieverhuurders

23.08.17
Amsterdam Gastvrij: nieuwe belangenbehartiger voor vakantieverhuurders

Verhuur van woningen aan toeristen is een bron van discussie. Om ook de stem van de verhuurders te laten horen, is afgelopen maand de vereniging Amsterdam Gastvrij opgericht. De nieuwe vereniging vindt het zonde dat verhuurders zelden gehoord worden in de media.

"De verhuurders hebben juist veel kennis over het onderwerp en willen graag binnen de regels en zonder overlast hun woning blijven delen. Niet de pandjesbazen met illegale hotels, maar Amsterdammers die hun woning tijdelijk of gedeeltelijk verhuren - braaf binnen het maximumaantal van zestig dagen en vier personen tegelijk,’’ zo stelt de vereniging.

Tegenstanders van verhuurwebsites als Airbnb en Booking spreken veelal van een ‘uitholling’ van de stad, doordat de woningvoorraad wordt ingezet voor het kortstondige verblijf van (meestal internationale) toeristen, wat de buurtbinding niet ten goede komt. Woningen worden zo onttrokken aan de woningvoorraad. Voorstanders zien juist de economische voordelen van het toerisme en benadrukken dat de verhuurwebsites toerisme beter over de stad verspreiden.

Amsterdam Gastvrij wil de verhuurders een stem geven in de discussie en zo meewerken aan goed beleid om overlast te beperken en woningonttrekking tegen te gaan. Binnenkort organiseert de vereniging een eerste borrel. Ook wil de vereniging laten zien wat vakantieverhuur betekent voor verhuurders. Zo is het voor sommigen een manier om eenzaamheid tegen te gaan of om een broodnodig centje bij te verdienen. Naar eigen zeggen hebben zich al driehonderd verhuurders aangemeld.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS