Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam: extra woningbouw in De Nieuwe Kern Ouder-Amstel

Image
Amsterdam heeft de ambitie extra woningen te bouwen in De Nieuwe Kern in de gemeente Ouder-Amstel. Dat kan er toe leiden dat in de toekomst de volkstuinparken Dijkzicht en Ons Lustoord/De Federatie geheel of gedeeltelijk plaats moeten maken voor woningbouw. Daarover zal de gemeente op een later moment een apart besluit nemen.
 
De afgelopen maanden hebben de gemeente Ouder-Amstel en de betrokken grondeigenaren (Amsterdam, NS, Borchland en AFC Ajax) onderhandeld over een samenwerkingsovereenkomst voor het eerste deel van De Nieuwe Kern. Op grondgebied van Ouder-Amstel, inclusief volkstuinpark Nieuw-Vredelust, worden minimaal 2.750 woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen en een nieuw trainingscomplex voor Ajax gerealiseerd. Voor Nieuw-Vredelust valt het doek voor 2020. Bekeken wordt of de Bond van Volkstuinders elders in de stad een nieuw verblijfsgebied kan krijgen. Ook wil Amsterdam in De Nieuwe Kern ruimte bieden voor kleinschalig tuinieren en stadslandbouw. De samenwerkingsovereenkomst zal nog dit jaar worden ondertekend.
 
Het tweede plandeel van De Nieuwe Kern biedt nog eens ruimte voor minimaal 1.750 woningen, maar Amsterdam wil dat aantal graag ophogen. Dat zou geheel of gedeeltelijk ten koste gaan van drie volkstuinparken. Onduidelijk is of vanwege beperkingen binnen de 20 ke-zone en het luchthavenindelingbesluit een omvangrijker woningbouwprogramma wel mogelijk is. Wenselijkheid en haalbaarheid moeten daarom nog nader worden onderzocht.