Overslaan en naar de inhoud gaan

Amstelveen bouwt nu woningen voor vluchtelingen op verboden woongebied Kronenburg

Image

Zadelhoff Vastgoed bouwt twee tijdelijke woongebouwen met veertig slaapunits voor Oekraïense vluchtelingen op de kantorenlocatie Kronenburg. Dat meldt Het Parool. Vorige maand nog zette de Raad van State een streep door een bouwplan voor een studentencampus met 2.500 woningen op die plek. Het bestemmingsplan zou in strijd zijn met de Wet luchtvaart. Volgens burgemeester Poppens - geciteerd in Het Parool - kan dit wel volgens de regels, voor huisvesting van vluchtelingen en asielzoekers zouden andere regels gelden. Er wordt nog wel expliciet toestemming gevraagd aan de inspectie. Er wonen overigens al ruim 400 Oekraïners in twee hotels in Kronenburg. 

Om het woningtekort voor studenten het hoofd te bieden, wilden Amstelveen en Duwo de leegstaande delen van Kronenburg een studentencampus maken die aansluit bij de bestaande campus Uilenstede. De nieuwe studentencampus zou komen te liggen in een zone van aanvliegroutes. Het zogenoemde Luchthavenindelingbesluit Schiphol staat woningbouw zoals die in het bestemmingsplan is voorzien niet toe vanwege het vliegtuiglawaai. Van het Luchthavenindelingbesluit kan worden afgeweken als de minister een verklaring afgeeft van geen bezwaar. Die is er nooit gekomen.

Amstelveen meende toch mogelijkheden te zien omdat studenten er tijdelijk wonen. Naar het oordeel van de afdeling bestuursrechtspraak zijn er binnen de grenzen van het Luchthavenindelingbesluit weliswaar mogelijkheden om een uitzondering te maken op het daarin opgenomen woningbouwverbod, maar dat geldt alleen voor kleinschalige projecten en niet voor een grootschalig project met 2.500 nieuwe studentenwoningen.

De teleurgestelde wethouder Floor Gordon van Ruimtelijke Ordening gaf na de uitspraak al aan dat het plan niet op wilde geven maar ondertussen mogelijkheden ging onderzoeken om vluchtelingen toch te kunnen opvangen in Kronenburg.