Amstelveen beoordeelt garantiestellingen corporaties voortaan afzonderlijk

29.05.15
Amstelveen beoordeelt garantiestellingen corporaties voortaan afzonderlijk
update 1 juni 13.40 uur

De gemeente Amstelveen wil meer grip op de investeringen van onder meer woningcorporatie Eigen Haard. Garantiestellingen worden voortaan eerst in en met het college van burgemeester en wethouders besproken. Op die manier denkt het college beter zicht te krijgen op financiële risico’s.

De gemeente staat via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garant voor de bouw van sociale woningen. Volgens wethouder Raat hebben de problemen in de corporatiewereld duidelijk gemaakt, dat gemeenten de vinger aan de pols moeten houden. “De bestaande ongelimiteerde achtervangovereenkomst gaan we vervangen door een nieuwe regeling, waarbij we elke aanvraag voor een garantiestelling van een lening vooraf bekijken en beoordelen. Dat is ook afgesproken in ons coalitieakkoord Ruimte voor Amstelveen.”

Eigen Haard verklaart samen met Amstelveen te werken aan samenwerkingsafspraken gebaseerd op hun Woonvisie en de visie van de corporatie op volkshuisvesting. Met als uitgangspunt eigentijdse woningen in vitale wijken. "We verwachten dat we daar uitkomen", aldus een woordvoerder. "Over de afstemming rond de garantiestelling zoeken we een pragmatische oplossing die recht doet aan de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar niet leidt tot vertraging. Daarbij staat volledige openheid over onze (solide) financiële positie centraal."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS