Overslaan en naar de inhoud gaan

Almere in 2023 gegroeid met 1.663 woningen

Image

In de tweede helft van 2023 heeft Almere relatief veel nieuwbouwwoningen opgeleverd. Hierdoor is de woningvoorraad in het afgelopen jaar toch nog met 1.663 woningen toegenomen. Daar wees het na de eerste twee kwartalen niet op, met slechts 640 nieuwe woningen. Julius Lindenbergh, wethouder Bouwen, Wonen en Bereikbaarheid, toonde zich verheugd over het grote aantal opleveringen in het najaar en benadrukte zijn bouwambities: "Onze inzet is om zoveel mogelijk woningen toe te voegen aan de woningvoorraad."

ImageDe groei van het woningbestand in 'new town' Almere is hoofdzakelijk te danken aan nieuwbouw (1.608 in 2023) en in mindere mate aan transformatie. Vanaf 2016 is de woningproductie flink toegenomen, maar de gemeentelijke doelstelling om tussen 2020 en 2030 in totaal 25.000 woningen te bouwen, oftewel 2.500 per jaar, lijkt uit zicht te raken. Na vier jaar staat de teller pas op ruim een kwart. Gezien de bredere ontwikkelingen in de woningmarkt sinds 2022 is het bovendien waarschijnlijk dat de woningproductie de komende jaren eerder zal af- dan toenemen. Dit wordt onderstreept door het lage aantal verleende bouwvergunningen in zowel 2022 (926 vergunde woningen) als 2023 (730 vergunde woningen). Een extra complicerende factor vormt de netcongestie in de polder, waardoor niet op alle geplande bouwlocaties op dit moment een gegarandeerde aansluiting beschikbaar is.

Desondanks put wethouder Lindenbergh hoop uit de eerste tekenen van herstel in de woningmarkt: "Voor 2024 zijn de vooruitzichten voor de stad wat betreft woningbouw gematigd positief. Doordat de stijging van de hypotheekrente is afgevlakt, lijkt de prijsontwikkeling in de koopwoningenmarkt in Almere ook te zijn gestabiliseerd. De verwachting is dat dit positief uitpakt voor nieuwbouwontwikkelingen."