Overslaan en naar de inhoud gaan

Alliantie tilt 19e-eeuwse woningen op naar A-label

Alliantie tilt woningen aan Saenredamstraat op naar A-label

Begin juli leverde woningcorporatie De Alliantie 17 woningen en één bedrijfswoning op aan de Saenredamstraat. Bij deze grootschalige renovatie is alles uit de kast getrokken om zo duurzaam mogelijk te renoveren. De woningen worden volgens de rekenmodellen bijna 80 procent energiezuiniger. De zonnecellen vallen op, maar de winst zit toch vooral in de isolatie.

Woningcorporatie De Alliantie heeft zichzelf de taak gesteld het energieverbruik en CO2-productie van haar woningbestand tussen 2009 en 2018 met 25 procent te reduceren. De grote stappen moeten worden gezet tijdens de renovatie- en onderhoudsbeurten van de bestaande woningvoorraad. Bij grootschalige renovatie is bij de Alliantie de norm om de woningen op te krikken tot energielabel B. Uitzondering daarop zijn de Groene Ster projecten, waarbij alles uit de kast wordt gehaald om een optimale energetische verbetering te realiseren. Deze projecten gelden als leerschool.
Dat geldt ook voor de woningen aan de Saenredamstraat in de Amsterdamse Pijp uit 1880. Dat kwam mede omdat bewoners de wens uitspraken om de panden zo duurzaam mogelijk te renoveren. En ze toonden zich bereid een hogere huur te betalen en mee te werken aan monitoring van het energiegebruik de komende jaren.
“Want”, stelt gebiedsontwikkelaar Frans de Roos, “Het is voor ons interessant om te zien hoe het gedrag van bewoners verandert in een energiezuinig huis. Theoretisch hebben we een energiebesparing van 79 procent per vierkante meter gerealiseerd. Maar gaan bewoners straks niet vaker en langer douchen, nu ze een nieuwe douche hebben en warmtecollectoren op het dak. Laat men straks in alle kamers de verwarming aanstaan, omdat het huis vanwege de goede isolatie zo weinig energie verbruikt?“
De woningen aan de Saenredamstraat zijn volledig uitgebroken. Eigenlijk is slechts een deel van het casco blijven staan, zelfs de achtermuur is vernieuwd. Er zijn gemeenschappelijke trappenhuizen gerealiseerd waardoor woningen groter konden gemaakt. Bovendien zijn alle woningen nu voorzien van ruime balkons of een tuin. De verbeterde energieprestatie wordt behaald door het gebruik van zonnecollectoren, zonnecellen, CO2-gestuurde ventilatie, LED-verlichting in de algemene ruimtes en lage temperatuur vloerverwarming. “Maar de grote winst zit vooral in de isolatie”, stelt De Roos. “Daar zit het grootste rendement op je investering. Je moet echt oppassen je teveel te verliezen in geavanceerde installaties.“ Zo heeft De Alliantie besloten het gebruik van de zonnecollectoren te beperken tot de bovenste woningen; en ook het gebruik van pv zonnecellen is beperkt gebleven.

Investeringen

Volgens De Roos is bij deze renovatie per woning 10 procent extra geïnvesteerd om de stap van B- naar A-label te maken. “Eigenlijk is het niveau A++, maar omdat niet alle gebruikte technieken en materialen al gecertificeerd zijn, blijft het een A-label.”
De renovatie heeft een jaar geduurd. Een deel van de huurders keert terug. Zij zijn akkoord gegaan met een huurverhoging van 110 euro. Omdat alle woningplattegronden zijn gewijzigd, wordt de huur bovendien aangepast aan de nieuwe grootte. De woningen zijn door samenvoegingen gemiddeld 50 procent groter geworden. Daarnaast verhuurt De Alliantie een van de woningen in de vrije sector.