De Alliantie schrapt grootschalige sloop Staalmanbuurt

04.05.2016
De Alliantie ziet in de Staalmanbuurt in Amsterdam Nieuw-West af van de sloop van 120 woningen. De portiekflats rondom het Staalmanplein worden gerenoveerd en blijven beschikbaar voor het sociale of middensegment. Ook komen er in de voormalige bedrijfsruimten aan het plein 21 nieuwe sociale huurwoningen. In eerder gemaakte plannen zou de Alliantie op de plek van 120 woningen en 26 bedrijfsruimten een nieuw gebouw met 48 huur- en 48 koopwoningen realiseren. Daarnaast zou het Staalmanpark worden vergroot. Deze plannen zijn in samenspraak met het stadsdeel gewijzigd vanwege de grote vraag naar betaalbare huurwoningen. Stadsdeel Nieuw-West is tevreden over de aanpassing. Volgens het stadsdeel ontstaat in de nieuwe opzet een gevarieerd en betaalbaar woningaanbod. De start van de renovatie is gepland in 2018. De bewoners kunnen tijdens de renovatie niet in hun woning blijven, maar krijgen wel een terugkeergarantie voor de Henri Dunantbuurt.